Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Organska hemija i Biohemija

- dana
Poslodavac:
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 11.01.2018. godine i 08.02.2018. godine, te Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 31.01.2018. godine i 28.02.2018. godine, te Sporazuma o sufinansiranju zapošljavanja “Zlatna značka”, raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblasti: „Organska hemija“ i „Biohemija“ na Odsjeku za hemiju Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:
 Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju,
u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.
U prijavi je obavezno navesti priloženu
dokumentaciju;
 Biografiju/životopis,
 Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
 Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
 Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.

Kandidati za izbor asistenta dostavljaju:
 Prijavu uz obavezu navođenja priložene dokumentacije,
 Biografija/životopis,
 Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili
Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu,
 Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima, odnosno dodatak diplomi I (prvog) ciklusa
studija i II (drugog) ciklusa studija,
 Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.

U skladu sa uslovima programa sufinansiranja zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Kantona
Sarajevo „Zlatna značka“, neophodno je da kandidati za izbor asistenta ispunjavaju i sljedeća dva uslova:
1. Dodijeljeno priznanje Zlatna značka na visokoškolskim ustanovama na području Kantona
Sarajevo što treba potvrditi dokumentacijom i
2. Prijava kandidata za izbor asistenta na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo do potpisivanja ugovora o radu sa poslodavcem kojem su odobrena sredstva po ovom programu, a koji dosad nisu bili zapošljavani po ovom programu što treba potvrditi dokumentacijom.

Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine
Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i obavezno potvrditi dokumentacijom, ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koja nisu starija od šest (6) mjeseci.

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl.
moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.

Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.
Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Prirodnomatematički
fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada).
Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare