Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Operater u Centru za osmatranje i obavještavanje

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U
Odsjek za osmatranje i obavještavanje i fizičko-tehničku zaštitu Centar za osmatranje i obavještavanje

8. Operater u Centru za osmatranje i obavještavanje
Opis poslova i odgovornosti:
- stara se o efikasnosti i tačnosti prijema informacija i njihovom prosljeđivanju;
- prikuplja podatke od subjekata sistema osmatranja i obavještavanja po listi pitanja za prikupljanje i prenošenje podataka;
- prima podatke od građana o svim opasnostima koje ugrožavaju ljudske živote, materijalna i
druga dobra;
- svakodnevno sortira informacije i prosljeđuje ih šefu Odsjeka;
- vodi raĉuna o ispravnosti uređaja i opreme s kojom radi;
- vrši prijem i evidenciju svih dojava i direktno obavještava vođu smjene u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici (PVJ) u vezi s dojavom održavanjem stalne veze s vođom smjene tokom intervencije;
- popunjava izvještaj o dojavi i toku intervencije;
- po potrebi službe učestvuje u akcijama zaštite od požara;
- vodi propisanu evidenciju;
- odgovoran je šefu Centra za osmatranje i obavještavanje i šefu Odsjeka,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Centra za osmatranje i obavještavanje i šefa Odsjeka iz
djelokruga svog rada.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- najmanje SSS, odnosno srednje obrazovanje – IV. stepen stručne spreme – društveni ili tehnički
smjer;
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje stručne spreme;
- ispit za profesionalnog vatrogasca ili isti položen u roku od šest mjeseci od dana završetka
probnog rada;
- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta) – položen kurs iz informatike.
Broj izvršilaca: 4 (ĉetiri)
Platni razred: V3 (mjeseĉna neto plata 904,92 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare