Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Oftalmologija i užu oblast obrazovanja Oftalmologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Foča
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1.Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Humana genetika i užu oblast obrazovanja Humana genetika (predmet: Humana genetika)........................................1 izvršilac;
2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Fiziologija i užu oblast obrazovanja Fiziologija sa patofiziologijom (predmeti: Fiziologija, Fiziologija ishrane, Opšta i oralna fiziologija, Fiziologija sa biofizikom, Fiziologija nervnog sistema, Organizacija zdravstvene njege onkoloških bolesnika, Biološka psihologija) ......................1 izvršilac;
3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija i užu oblast obrazovanja Psihijatrija (predmeti: Medicina i društvo, Psihijatrija, Medicinska psihologija, Vještina komuniciranja, Zdravstvena njega u vanrednim okolnostima) ..............................................1 izvršilac;
4. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija i užu oblast obrazovanja Hirurgija (predmeti: Hirurgija, Hirurgija i njega hirurških bolesnika, Organizacija i menadžment u zdravstvu) ..............................1 izvršilac;
5. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija i užu oblast obrazovanja Hirurgija (predmeti: Hirurgija i Hirurgija i njega hirurških bolesnika)........................1 izvršilac;
6. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina i užu oblast obrazovanja Dentalna patologija (predmeti: Dentalna patologija, Bolesti zuba - predklinika, Predklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija, Gerantostomatologija, Klinički blok, Stomatološki materijali, Metodologija NIR, Rekonstrukcija teško oštećenih zuba, Estetika u stomatologiji, Urgentna stanja u stomatologiji...................................1 izvršilac;
7.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina i užu oblast obrazovanja Stomatološka protetika (predmeti: Stomatološka protetika, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika, Gerontostomatologija, Klinički blok).......................................1 izvršilac;
8. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Oftalmologija i užu oblast obrazovanja Oftalmologija (predmeti: Oftalmologija, Hirurgija, Razvojni oftalmološki poremećaji...............................................................................................................1 izvršilac;
9. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo i užu oblast obrazovanja Ginekologija (predmeti: Ginekologija,, Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega.............................1 izvršilac;
10. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Psihologija i užu oblast obrazovanja Opšta psihologija (predmeti: Osnovi nauke o ponašanju, Psihologija razvojnog doba i starenje, Zdravstvena njega u vanrednim prilikama, Neuropsihologija..................1 izvršilac
11. Za izbor u zvanju višeg asistenta za užu naučnu oblast Pedijatrija i užu oblast obrazovanja Pedijatrija (predmeti: Pedijatrija, Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta, Osnovi pedijatrije, Klinička praksa 2)...........................1 izvršilac
12. Za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija i užu oblast obrazovanja Farmakologija sa kliničkom farmakologijom (predmeti: Farmakologija i toksikologija ZNj, Farmakologija i toksikologija - Medicina, Stomatološka farmakologija, Aspekti upotrebe i distribucija lijekova u zdravstvenim ustanovama)..........................1 izvršilac;
13. Za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta za užu naučnu oblast Javno zdravlje i zdravlje životne sredine i užu oblast obrazovanja Epidemiologija (predmeti: Klinička praksa 2, Ishrana i medicinska nutritivna terapija, Ekologija i javno zdravlje, Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinska ekologija, Higijena).................................1 izvršilac;
14. Za izbor u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo i užu oblast obrazovanja Ginekologija (predmeti: Ginekologija-medicina, Ginekologija - stomatologija, Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega).....................................................1 izvršilac;

Studentska br.1, 73 300 Foča

 Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA FILOZOFIJU
Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija saznanja i užu oblast obrazovanja Logika i epistemologija (predmete Teorija saznanja, Istorija filozofije 1, Istorija filozofije 2, Istorija filozofije 3, Istorija filozofije 4, Filozofija marksizma i Fenomenologija)............... 1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM ZA GEOGRAFIJU
Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija i užu oblast obrazovanja Fizička geografija (predmeti: Hidrologija, Primijenjena hidrologija, Geomorfologija, Primijenjena geomorfologija, Klimatologija, Osnovi meteorologije, Osnovi pedologije sa biogeografijom).......................................1 izvršilac

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU
Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Razvojna psihologija i užu oblast obrazovanja Razvojna psihologija (predmeti: Razvojna psihologija 1, Razvojna psihologija 2, Psihologija porodice, Razvojna psihologija)..................1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM ZA ISTORIJU
Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Istorija novog vijeka i užu oblast obrazovanja Istorija novog vijeka (predmeti: Evropa u XVI i XVII vijeku, Veliki vijek prosvećenosti (XVIII vijeka), Evropa između revolucija 1789-1848. godine, Evropa i svijet 1848-1914. godine, Istorija diplomatije i Istočno pitanje) ..........................................1 izvršilac

Alekse Šantića bb, 71 420 Pale

 Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale
1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i užu oblast obrazovanja Računovodstvo (predmeti: Računovodstvo, Računovodstvo sa finansijskom analizom, Analiza poslovanja i Revizija)...................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika i užu oblast obrazovanja Elektroenergetika (predmeti: Razvodna postrojenja, Električni aparati 1, Elektroenergetske mreže i sistemi, Električne instalacije sa osvjetljenjem i Distributivne i industrijske mreže) ...................................1 izvršilac

Za izbor u zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Elektroenergetika i užu oblast obrazovanja Elektroenergetika (predmeti: Elektromotorni pogoni, Mjerenja u elektroenergetici,Elektrotehničke tehnologije, Mikroprocesko upravljanje u ee pogonima) ..................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare