Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Notar

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
02.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 28. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), i Odluke o broju i službenim sjedištima notara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Narodne novine HNŽ", broj 4/02), ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije objavljujeJAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARA
SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U MOSTARU


I. Objavljuje se javni natječaj za izbor 1 (jednog) notara, sa službenim sjedištem u Mostaru, Hercegovačko-neretvanska županija i to:

1 (jedan) notar sa službenim sjedištem u Mostaru
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:

II. Za notara može biti imenovana samo osoba koja kumulativno ispunjava slijedeće uvjete iz članka 26. Zakona o notarima:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uvjete kao službenik organa uprave,

3. da je diplomirao/la na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04.1992. godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uvjet se stiče nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa,

4. da je položio/la pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04. 1992. godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj državi, ovaj uvjet se stiče nakon priznavanja tog ispita od strane Federalnog ministarstva,

5. da nije osuđivan/a na kaznu zatvora za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti ili za drugo kazneno djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ,

6. da nije član neke političke partije, i

7. da ima položen notarski ispit.

III. Za notara se mogu izabrati samo takvi kandidati koji su po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojni ugleda notarske službe. Rješenje o izboru kandidata donosi ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije uz prethodno pribavljenu suglasnost federalnog ministra pravde.

Izbor kandidata prijavljenih na natječaj mora se izvršiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

IV. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata i to:

1. izvod iz matične knjige ro|enih,

2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6. mjeseci)

3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

4. diplomu o završenom pravnom fakultetu,

5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

6. uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti, ili za drugo kazneno djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ,

7. ovjerena izjava da nije član neke političke partije,

8. uvjerenje o položenom notarskom ispitu.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim listovima "Dnevni avaz" Sarajevo i " Dnevni list" Mostar, te u "Službenim novinama Federacije BiH" i u "Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije".

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj iznosi 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog natječaja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok obavještavanja kandidata o rezultatima javnog natječaja je 8 (osam) dana od dana izbora notara.

Kuvertirane prijave na javni natječaj za izbor 1 (jednog) notara sa službenim sjedištem u Mostaru, sa traženom dokumentacijom podnose se osobno u pisarnici Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije ili šalju poštom preporučeno na adresu:Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Hercegovačko-neretvanske županije
ul. Maršala Tita br. 91
88 000 M o s t a r
uz naznaku:
"UČEŠĆE NA JAVNOM NATJEČAJU ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARA SA
SLUŽBENIM SJEDI[TEM U MOSTARU - NE OTVARATI"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare