Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Njemački jezik

- dana
Poslodavac:
JU SŠC Nikola Tesla
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Vukosavlje
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na određeno vrijeme , do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do kraja školske 2016/17.godine potreban nastavnik za sljedeći nastavni predmet:

1.Njemački jezik..................... 4 časa sedmično (1 izvršilac),

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:55/07) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08,106/09,104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske“, broj:29/12 i 80/14) i to:
1.Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2.Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

NAPOMENA:
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
( prilažu kandidati koji imaju položen stručni ispit),
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( za lica koja su prijavljena na toj evidenciji),
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),
10.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci ( dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
11.Uvjerenje o neosuđivanosti , kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/2014 i 42/2016).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 21.9.2016.godine,u 14,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“ , Ul. Omladinska bb, 74470 VUKOSAVLjE, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare