Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Naučna oblast - Sigurnosne studije

- dana
Poslodavac:
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE
SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-130/18 od 09. 01. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-44/18 od 31.01.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

I
Za izbor nastavnika u sva naučnonastavna zvanja i to:

1.Naučna oblast:

- “Sigurnosne studije” 1 izvršilac (punoradnovrijeme)

II
Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene u članu 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja kandidati prilažu:
• biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, iz oblasti za koju se vrši izbor;
• listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove
• ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
• kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
• kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje
jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri
godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na
koji su birani;
• dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u
odgovarajuće akademsko zvanje;
• dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;
• dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
• dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;
• ovjerenu kopiju Uvjerenja o državljanstvu;
• ovjerenu kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati su dužni da dostave i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuju.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8.
(sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja).
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +387 33 561 243 ili e-mail: ebakic@fkn.unsa.ba
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare