Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik, u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti Prehrambena tehnologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Tuzli
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
02.11.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-6916-7.2/16 od 29.09.2016. godine i broj: 03-
6972-4/16 od 03.10.2016.godine, Univerzitet u Tuzli
r a s p i s u j e
KONKURS
za izbor u naučno-nastavna zvanja(bez zasnivanja radnog odnosa)
Raspisuje se konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
(bez zasnivanja radnog odnosa), kako slijedi:

Akademija dramskih umjetnosti
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast:
• "Teorija umjetnosti" 1
Izvršilac

Farmaceutski fakultet
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Farmaceutska hemija" 1
izvršilac
• "Farmakognozija" 1
izvršilac
• „Farmaceutska tehnologija“ 1
izvršilac
• „Farmaceutska analitika“ 1
izvršilac
• „Klinička farmacija“ 1
Izvršilac

Filozofski fakultet
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Turski jezik" 4
izvršioca
• "Turska književnost" 4
izvršioca
• "Srednji vijek" 2
izvršioca
• "Sociologija" 1
izvršilac
• "Historija filozofije" 1
izvršilac
• "Savremena filozofija" 1
izvršilac
• "Teorijska filozofija" 1
izvršilac
• "Lingvistika" 1
izvršilac
• „Njemačka književnost“ 2
izvršioca
• „Savremeni njemački jezik“ 1
Izvršilac

Mašinski fakultet
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast:
• "Mašinske konstrukcije" 1
izvršilac
Pravni fakultet
1
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Upravno-pravna" 2
izvršioca
• "Krivično-pravna" 1
izvršilac
Prirodno-matematički fakultet
1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Teorijska matematika" 2
izvršioca
• "Primjenjena matematika i računarstvo" 2
izvršioca
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Nastavnik, u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina" 1
izvršilac
• "Hidrogeologija i hidrotehnika" 1
izvršilac
Tehnološki fakultet
Nastavnik, u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti:
• "Nutricionizam" 1
izvršilac
• "Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo" 1
izvršilac
• "Animalna proizvodnja i mljekarstvo" 1
izvršilac
• "Prehrambena tehnologija" 1
Izvršilac
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su članom 77. Zakona o visokom obrazovanju
(«Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/16 i 10/16). Zakon se može pogledati i na web
stranici Univerziteta u Tuzli.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju svakog od utvrđenih uslova,
u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, naučne radove u fotokopiji, te biografiju.
Uz diplomu o naučnom stepenu doktora nauka stečenu u inostranstvu potrebno je dostaviti i Rješenje o
nostrifikaciji/priznavanju iste.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U TUZLI, Ul. Dr. Tihomila Markovića br. 1, 75000 Tuzla, sa naznakom: (Prijava na
konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa) – uz naznaku fakulteta i
uže naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI!). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana
objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare