Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik (sva zvanja) za oblasti: „Genetika“ i „Klinička biologija

- dana
Poslodavac:
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 12.09.2017. g., 22.09.2017. g., 06.10.2017. g. i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.09.2017. g. i 25.10.2017. g., raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i viših asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

• NASTAVNIK (sva zvanja) za oblasti: „Genetika“ i „Klinička biologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematikog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ... 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:
• Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje u koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju;
• Biografiju/životopis,
• Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
• Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
• Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.

Kandidati za izbor višeg asistenta dostavljaju:
• Prijavu za koje mjesto višeg asistenta konkuriše uz obavezu navođenja priložene dokumentacije,
• Biografiju/životopis,
• Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta -
odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija) ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu,
• Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenim ispitima na diplomskom i dodiplomskom studiju, odnosno dodatak diplomi I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija,
• Ovjerena kopija dokaza o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta,
• Naučne, naučno-popularne i stručne radove,
• Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Minimalni uvjeti za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi dokumentacijom.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koja nisu starija od šest (6) mjeseci.
Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl. moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.

Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.
Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare