Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik (sva zvanja) za oblast: »Teorijska fizika - fizika visokih energija

- dana
Poslodavac:
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 12.03.2018. g. i
10.05.2018. godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 28.03.2018. g. i 29.05.2018. g. i
Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-23512-42/18 od od 31.05.2018. g.raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


 NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: »Teorijska fizika - fizika visokih energija« na Odsjeku
za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim
radnim vremenom;

Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:
 Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju,
u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

U prijavi je obavezno navesti priloženu
dokumentaciju;
 Biografiju/životopis,
 Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I
(prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske
kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
 Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
 Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.
Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i obavezno potvrditi dokumentacijom, ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.
Prioritet u zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja
BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12 i 26/14) što se obavezno potvrđuje
dokumentacijom.

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl.
moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.

Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.
Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Prirodnomatematički
fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za
konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada).

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare