Nastavnik srpskog jezika

653 dana
Poslodavac:
JU OŠ Petar Petrović Njegoš Istočna Ilidža
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Istočna Ilidža
Rok prijave:
11.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" ISTOČNA ILIDžA

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo

telefon: 057/318 – 896

e–mail: os188Ž@teol.net

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Opis radnog mjesta

1. Voditelj u produženom boravku – 2 izvršioca, profesori razredne nastave, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2016/17. godini;

2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja;

3. Nastavnik informatike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 17 časova;

4. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 14 časova;

5. Nastavnik francuskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 8 časova;

6. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 8 časova;

7. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 12 časova;

8. Nastavnik istorije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 6 časova;

9. Nastavnik biologije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine – 6 časova;

10. Nastavnik biologije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.12.2016. godine – puna norma časova.

Za sva radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 15.8.2016. godine, u 13 časova, a intervju u utorak, 16.8.2016. godine, u 13 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs"
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: JU OŠ Petar Petrović Njegoš Istočna Ilidža
Adresa:Banović Strahinje 8, 71123 Istočno Sarajevo

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare