Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik praktične nastave u mašinskoj struci treći stepen

- dana
Poslodavac:
Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Kotor Varoš
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kotror Varoš
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.Profesor matematike——————19 časova do povratka radnika sa trudničkog bolovanja,sa radnim iskustvom
2.Profesor mašinske grupe predmeta......... puna norma do kraja nastavne godine,odnosno do 30.06.2017. sa radnim iskustvom
3.Nastavnik praktične nastave u mašinskoj struci treći stepen..... 18 časova do kraja nastavne godine ,odnosno do 30.06.2017.sa radnim iskustvom
4.Profesor matematike ......... 15 časova do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2017. sa radnim iskustvom
5.Profesor informatike ...... 8 časova do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2017. bez radnog iskustva-pripravnik

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim ( opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „ Službeni glasnik RS“, broj: 102/14 ).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene kopije ), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:
Opšti usliovi i to:
-Da je državljanin RS i Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan a to se dokazuje Izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa ).

Posebni uslovi i to:
- Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolse ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,za kandidate za koje se traži radno iskustvo.
- Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno. (za kandidate sa radnim iskustvom)
- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boaca,
- Uvjerenje opoštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
—Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak ( 25.10.2016. godine u 13,00 časova ). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju a ako se ne pojave na testiranju i interviju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumentata i te kopije neće biti vraćene.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu JU „Nikola Tesla„ Kotor Varoš.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare