Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik, Oblast Interna medicina

- dana
Poslodavac:
Sarajevo School of Science and Technology
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13, 13/15 I 40/15), odredaba Statuta Univerziteta SSST, prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu , te u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta SSST I davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 225-SSST/17 od 16.06.2017. godine , raspisuje se:


K O N K U R S
Za izbor akademskog osoblja

1. Interna medicina (oblast)
a. Nastavnik u svim zvanjima , 2 izvršiloca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
b. Asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
2. Neuroznanost (oblast)
a. Nastavnik, sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

3. Klinička mikrobiologija I infektologija (oblast), uža oblast Infektologija
a. Nastavnik u svim zvanjima , 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
b. Asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

4. Uvod u medicinu (oblast), predmet Epidemiologija
a. Nastavnik, sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

5. Rehabilitacija (oblast)
a. Nastavnik ,sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
b. Asistent, 4 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

6. Zaštita I njega individualnog zdravlja (oblast)
a. Nastavnik ,sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
b. Asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

7. Zaštita I njega zdravlja zajednice (oblast)
a. Nastavnik, sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

8. Kineziologija I Kineziterapija (oblast)
a. Nastavnik ,sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
b. Asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

9. Biomehanika (predmet)
a. Nastavnik, sva zvanja , 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:USLOVI:
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 107. Statuta Univerziteta SSST, kao i poseban uslov- odlično govorno i pisano poznavanja engleskog jezika, jer se nastava izvodi na engleskom jeziku. Svi kandidati koji ispune kriterije konkursa su obavezni da održe pristupno predavanje na engleskom jeziku.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju minimalne zakonske uslove za izbor u akademska zvanja, i to:
1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa Zakonom ,
7. Za asistente: prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.


Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, koja se po okončanju Konkursa ne vraća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u Sarajevu,
Hrasnička cesta 3a,
sa naznakom ZA KONKURS
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare