Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik njemačkog jezika

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Liskovac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Pećigrad
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Cazin
JU Osnovna škola „Liskovac“
Na osnovu člana 135. i 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
USK-a („Službeni glasnik USK-a“ br.5/04.), te člana 84. i 137. Pravila JU OŠ-e „Liskovac“,
te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-12745-
2/16 od 03.11.2016.godine, Školski odbora JU OŠ-e “Liskovac“na svojoj 47. redovnoj
sjednici održanoj: 17.11.2016.godine donio je Odluku da se raspiše:
KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnik razredne nastave –1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine
2. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme 10 sati do 30.06.2017. godine
3.Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine
4.Nastavnik historije – 1 izvršilac na određeno vrijeme 12 sati do 30.06.2017. godine.
Za navedena radna mjesta potrebna je odgovarajuća školska sprema predviđena Zakonom o
osnovnoj školi i općem srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom,
pedagoškim standardima za osnovnu školu i Pravilnikom o radu.
Posebni uvjeti: VI ili VII stepen stručne spreme nastavnik/profesor sa završenim
odgovarajućim fakultetom.
Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaz o ispunjenju propisanih uvjeta:
1.Prijava sa kratkom biografijom, adresa, navesti broj telefona radi poziva na intervju
2.Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
3.Izvod iz matične knjige rođenih
4.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
5. Uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova po mjestu rođenja
osobe ne stariji od 6 mjeseci po pravosnažnosti Odluke o prijemu, a prije stupanja na posao
6.Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak, koje izdaje nadležni sud po mjestu
prebivališta ne starije od 6 mjeseci po pravosnažnosti Odluke o prijemu, a prije stupanja na
posao
7. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci po pravosnažnosti Odluke o prijemu, a prije
stupanja na posao.
Dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata:
1.Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i
dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi).
- dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadležne Kantonalne komisije za
zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području USK-a,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme je
(Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje),
- uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
- uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne
spreme.
Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se u skladu Pravilnika sa kriterijima
o načinu bodovanja kandidata/kinja za prijem u radni odnos „Službeni glasnik USK-a“
broj:10/2014 od 03.06.2014.godine, te Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od
29.08.2014.godine.
Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica:
- rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida,
- rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva članova porodice šehida,
poginulog, umrlog, nestalog branioca,
- uvjerenje službe za zapošljavanje unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za
nezaposlene osobe.
Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH-a kandidata i članova njihovih porodica dužne su
priložiti i posljednje rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da
radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovarajući dokaz).
Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom USK dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama.
Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit će telefonski obavješteni o datumu i
terminu obavljivanja intervjua sa Komisijom za izbor nastavnika, stučnih saradnika, saradnika
i ostalih zaposlenika. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični
zahtjev putem protokola škole.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na navedenu adresu: JU
Osnovna škola «Liskovac» Liskovac bb 77227 Pećigrad.
Školski odbor JU OŠ-e „Liskovac“
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare