Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica matematike

- dana
Poslodavac:
JU " SEDMA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Ilidža
Rok prijave:
06.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, člana 95. a u vezi sa članom 87. Pravila JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-29291-5/16 od 04.11.2016. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 493-01/16 od 20.09.2016. godine, raspisuje se javni:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Nastavnik/nastavnica matematike ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.12.2016. do povratkaradsnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2017. godine.
2. Nastavnik/nastavnica fizike ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.12.2016. do povratkaradsnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2017. godine.
3. Nastavnik/nastavnica informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.12.2016. do povratkaradsnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2017. godine.
4. Radnica na održavanju čistoće ... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.12.2016. do 31.08.2017. godine.USLOVI KONKURSA:
Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole. /Za pozicije 1 , 2 I 3 VSS ili VŠS, stepen stručne spreme, za poziciju 4. NK-osnovna škola/.

Uz prijavu za javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti:

1.OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija)
a) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ( o završenom VI ili VII stepenu stručne spreme),
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju u skladu sa članom 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS („Sl. novine KS“ br. 3/13 od 24.01.2013. godine).

2.DODATNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata, koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju, će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavljena urednu dokumentaciju.

Napomena :Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri. Po konačnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola u Upravi škole u roku od 15 dana od završetka konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „ Oslobođenje“, ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, tj. od 28.11.2016. godine do 06.12.2016. godine

Prijave na javni konkurs sa traženim dokumentima, dostavljaju se lično ili putem poštanske službe preporučeno, na adresu:
JU «Sedma osnovna škola» Ilidža, ul. Blažuj br.118, Blažuj 71215
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare