Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik / nastavnica engleskog jezika

- dana
Poslodavac:
JU OS Hasan Kaimija Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
Javna ustanova Osnovna škola „Hasan Kaimija“

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/2004; 21/2006; 26/2008; 31/2011,15/2013 i 1/16), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/2013 i 33/16), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-34-24649-20-1/16 i odluke Školskog odbora, raspisuje se:
K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik / nastavnica engleskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2017 godine
2. Domar – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme do 31.08.2017 godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo i normativnim aktima JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo, i to:
VSS odgovarajućeg smjera za kanditata pod rednim brojem 1
SSS odgovarajućeg smjera za kandidata pod rednim brojem 2

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopija)
1. Prijava na konkurs s kraćom biografijom
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopija)
1. radna knjižica;
2. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
3. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom;
4. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
5. uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
6. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;
7. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;
8. uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
9. dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica);
10. pozitivna preporuka poslodavca.

Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednima, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Prijem i bodovanje prijavljenih kandidata obavit će Komisija škole u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/2013 i 33/16).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu škole: Cicin han 93, Sarajevo, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.
Nakon pravosnažnosti odluke o izboru kandidata, kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starjie od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginallu ili ovjerene kopije od nadležne općinske službe.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja, odnosno putem adrese navedene u prijavi, u roku od osam (8) dana od dana objave konkursa. KONKURS JE OBJAVLJEN 23.11.2016. GODINE U DNEVNIM NOVINAMA.
Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Nakon izvršenog izbora kandidati mogu podići svoja dokumenta u Sekretarijatu škole,jer se isti neće vraćati poštom.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare