Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik - Mikrobiologija i imunologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Zenici
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
21.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2973/16 od 28.09.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET
Saradnik

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: „Operaciona istraživanja“ 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast: „Računarske nauke“ 2 izvršiocaMAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje)
za naučnu oblast: „Mašinske konstrukcije“ 1 izvršilacPOLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: „Završni radovi i instalacije u objektima“ 1 izvršilac

Saradnik

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: Statika konstrukcija II“ 1 izvršilac

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: „Mostovi“ 1 izvršilac

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: „Betosnke konstrukcije II“ 1 izvršilac

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet: „Proizvodnja i montaža armirano-betonskih konstrukcija“ 1 izvršilac

MEDICINSKI FAKULTET
Nastavnik – studijski program Zdravstvena njega

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: „Informatika“ 1 izvršilac
Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: „Mikrobiologija i imunologija“ 1 izvršilac
Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:
-„Hirurgija sa njegom“ i „Hirurgija sa njegom II“ 1 izvršilac

-„Zarazne bolesti sa njegom“ i „Zarazne bolesti sa njegom II“ 1 izvršilacEKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-izbor u više zvanje)
za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ 1 izvršilac
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka,
Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora, – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon izbora u zvanje docenta,
Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju),
Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).
U slučaju da se na Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docent/vanredni profesor/redovni profesor prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju,
Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija, kod izbora u saradničko zvanje – asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).
U slučaju da se na Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta/višeg asistenta prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (3) i (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) za koje kandidati prilažu:

Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija sa podacima o dužini studiranja od strane kandidata),
Dokaz o naučnim i stručnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
Dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad.


Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)
Minimalna stručna sprema:Magisterij
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare