Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na naučnu oblast „Sigurnosne i mirovne studije"

- dan
Poslodavac:
Fakultet političkih nauka
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1-109-1/18 od 08.02.2018.godine i saglasnosti Senata Univerziteta
Sarajevo, broj:01-183/18 od 28.02.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor u nastavničko zvanje
I

2. NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na naučnu oblast „Sigurnosne i mirovne studije“ - 1 izvršilac;

Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 155., 156. i 158. Statuta Univerziteta Sarajevo.

Za navedene pozicije zainteresirani kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti:
- CV u pismenoj i elektronskoj formi sa spiskom objavljenih knjiga, naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbori, te spisak uspješnih mentorstava,
- Knjige i naučne radove koji su objavljeni sa dokazom o objavljivanju, te dokaze o uspješnim mentorstvima,
- Dokaz o predhodnom izboru u zvanje, te radnom angažmanu u tom zvanju,
- Diplome o završenom dodiplomskom i postdiplomskom studiju i diplomu doktorata,

- Kandidati koji se prijavljuju za izbor u zvanje docenta prilažu i uvjerenja o postignutim ocjenama na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i dokaz o nastavničkom iskustvu ako ga imaju,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),

Ukoliko kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslove mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija u obavezi je imati tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama.
Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u zvanje je obavezan u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.
Nakon izvršenog izbora u nastavničko zvanje zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim
vremenom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentima se podnose na adresu: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, Skenderija 72, lično na Protokol ili preporučenom poštom.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare