Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na naučnu oblast Hadis

- dana
Poslodavac:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: KONKURS
za izbor u nastavničko zvanje
I 1. NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na naučnu oblast Hadis 1 izvršilac;

II Uslovi konkursa: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene elanom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17), člana 155., 156. i 158. Statuta Univerziteta Sarajevo.

Za navedene pozicije zainteresirani kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti:
pismenoj i elektronskoj formi sa spiskom objavljenih knjiga, naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbori, te spisak uspješnih mentorstava,
- Knjige i naučne radove koji su objavljeni sa dokazom o objavljivanju, te dokaze o uspješnim mentorstvima,
- Dokaz o predhodnom izboru u zvanje, te radnom angažmanu u tom zvanju,
- Diplome o završenom dodiplomskom i postdiplomskom studiju i diplomu doktorata,

- Kandidati koji se prijavljuju za izbor u zvanje docenta prilažu i uvjerenja o postignutim ocjenama na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i dokaz o nastavničkom iskustvu ako ga imaju,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),

Ukoliko kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslove mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija u obavezi je imati tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama.
Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u zvanje je obavezan u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.
Nakon izvršenog izbora u nastavničko zvanje zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentima se podnose na adresu: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Cemerlina 54, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare