Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik hemije

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Obudovac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Obudovac
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Nastavnik hemije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, 6 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban za obavljanje poslova nastavnika,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će tražiti službenim putem od nadležnog državnog organa nakon što kandidat bude izabran.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i gore navedene dokumente kandidati treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice palog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ‘’Obudovac’’ u Obudovcu u ponedjeljak, 22.01.2018. godine u 12 sati.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično, na protokol škole ili putem pošte na adresu
JU Osnovna škola „Obudovac“ 76 235 Obudovac.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/17).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare