Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik fizičkog vaspitanja - pripravnik

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Aleksa Šantić Vojkovići
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Vojkovići
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Nastavnik Fizičkog vaspitanja - OSNOVNA ŠKOLA «ALEKSA ŠANTIĆ» VOJKOVIĆI

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik Fizičkog vaspitanja, 16 časova - 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
a) da je državljanin Republike Srpske i BiH,
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos)
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos)

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17).
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:
a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
- Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se intervju 27.11.2017. godine sa početkom u 10,00 sati.
Kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju. Ako se ne pojave na zakazanom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.
Primljeni kandidat počinju sa radom završetkom konkursne procedure.
Potrebna dokumenta sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“- slati isključivo putem pošte na adresu škole:

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VOJKOVIĆI
DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE BR 57
71 214 VOJKOVIĆI
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare