Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

- dana
Poslodavac:
Opština Šipovo
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Šipovo
Rok prijave:
01.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta:
I-POZICIJA KOJA SE OGLAŠAVA
1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu,
2. Načelnik Odjeljenja za budžet, finansije i privredu.

II-OPIS POSLOVA
Načelnik odjeljenja rukovodi i organizuje rad u odjeljenju, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u obavljanju poslova odjeljenja, izvještava Načelnika o stanju u oblasti za koje je odjeljenje obrazovano, predlaže i preduzima mjere za izvršavanje poslova iz nadležnosti odjeljenja, rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu, te obavlja druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj 8/17)

III-MANDAT
Načelnika odjeljenja, na prijedlog Načelnika, imenuje Skupština opštine Šipovo, na vrijeme trajanja mandata Skupštine.

IV- STATUS
Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.

V-OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE:
- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- Da je stariji od 18 godina,
- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
gradskoj , odnosno opštinskoj upravi,
- Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem
nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
- Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa
dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
- Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

VI- POSEBNI USLOVI
1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu:
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
- da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
2. Načelnik Odjeljenja za budžet, finansije i privredu:
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
- da posjeduje licencu za obavljanje profesionalne-stručne aktivnosti u zvanju „Sertifikovani računovođa“,
- da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

VII- POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i
posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša i ovjerenu izjavu u pisanoj formi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave,
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX tačka 1. Ustava BiH.
-uvjerenje (original ili ovjerena kopija) iz tačke V alineja 4. Konkursa da kandidat nije osuđivan, uz prijavu dužni su da dostave kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske. Za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor uvjerenje će pribaviti službenim putem kod nadležnog Centra javne bezbjednosti,
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po završetku izborne procedure.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže:
-biografiju o kretanju u službi,
-diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- za poslove iz tačke VI podtačka 2. licencu „Sertifikovanog računovođe“.

VIII INTERVJU
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu koju su naveli u prijavi.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za izbor, je dužan da u roku od sedam dana od obavještenja dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u navedenom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, ili Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju ostvarenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama prethodnog stava.

IX- ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Šipovo (šalter sala) svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Šipovo, Načelnik, Trg patrijarha srpskog Pavla 1 ,70270 Šipovo, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

IX - OBJAVA KONKURSA
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu „Glas Srpske”.
Javni konkurs objaviće se i na zvaničnoj internet stranici Opštine Šipovo, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare