Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Muzejski pedagog

- dana
Poslodavac:
Javna ustanova “Muzej Sarajeva"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
22.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 19. i člana 20. Zakona o muzejskoj djelatnosti ( 'Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/17). člana 22. stav tačka b. Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBilT", broj 26/16 člana II. i elana 48. Pravila Javna ustanova “Muzej Sarajeva" broj:03517 od 30.03.2017. godine, člana 10., stav (1) tačka b. Pravilnika o radu, plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika Javne ustanove “ Muzej Sarajeva " (broj: 007-01-1.2/2018 od 23.01.2018. godine), na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove “ Muzej Sarajeva “ (broj: 285.1/05 od 14.11.2005. godine) Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva" za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme (broj: 12-34-21692/18 od Odluke Upravnog odbora Javne ustanove "Muzej Sarajeva" broj 109-01-1/2018 od 12.06.2018. godine, direktor Javne ustanove “Muzej Sarajeva" raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I - NAZIV RADNOG MJESTA
Muzejski pedagog

II - USLOVI JAVNOG OGLASA Opšti i posebni uslovi:
a) Opšti uslovi:
daje državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godine,
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za ovo radno mjesto,

b) Posebni uslovi:
2. Muzejski pedagog
- VSS (VII) Filozofski fakultet, fakultet Političkih nauka
Aktivno znanje jednog svjetskog jezika Radno iskustvo u trajanju od jedne godine, 1 izvršilac.

III - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to: prijavu,
biografiju,
uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera), izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera), Ijekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) - (samo za izabrane kandidate koji su dužni dostavili isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto), diplomu o stečenom obrazovanju, uvjerenje/poivrdu o radnom stažu u struci, potvrdu o poznavanju/znan ju stranog jezika

IV - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na godinu dana sa punim radnim vremenom.

V - NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA
Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu: “Oslobođenje"
1 weh stranici Javne ustanove “Muzej Sarajeva".

VI - ROK ZA PREDAJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana.

VII - NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
a) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova “Muzej Sarajeva" Ul. Josipa Štadiera broj 32. Sarajevo.
sa naznakom:
“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - ne otvaraj".
b) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VIII - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima javnog oglasa kandidati će bili pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
Direktor
JU “Muzej Sarajeva” Mirsad Avdić
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare