Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra u službi zdravstvena zaštita predškolske djece 0-6 godina: Pedijatrijska sestra

- dana
Poslodavac:
JU Dom zdravlja Visoko
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Visoko
Rok prijave:
26.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

Medicinska sestra u službi zdravstvena zaštita predškolske djece 0-6 godina:
Pedijatrijska sestra 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II USLOVI
Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :
a. Opšti uslovi:
Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :
da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
završen zdravstveni fakultet smjer sanitarni inžinjer (za poziciju iz tačke I.3.),
završenu srednju medicinsku školu-pedijatrijski smjer (za poziciju iz tačke I.4.),
završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.5.),
završenu srednju školu zdravstvenog usmjerenja-farmaceutski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

b. Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 :
Zdravstveni/medicinski tehničar – pedijatrijski smjer – srednja stručna sprema, minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima pedijatrijske sestre.III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1 i 2),
Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1.),
Diplomu o završenom zdravstvenom fakultetu – diplomirani sanitarni inžinjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-pedijatrijski smjer (za radno mjesto iz tačke 4.),
Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke 5.),
Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-farmaceutski smjer (za radno mjesto iz tačke 6.),
Prosjek ocjena sa studija (za radno mjesto iz tačke 2. i 3.),
Prosjek ocjena iz srednje škole (za radno mjesto iz tačke 4., 5. i 6.),
Dokaz o dužini trajanja studija (za radno mjesto iz tačke 2. i 3.),
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence.
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu i
Potvrdu o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.
Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 12. i 13. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.
Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA
Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:
Javna ustanova "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH, 71300 Visoko
Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnest) dana od dana objavljivanja Oglasa. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare