Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kućni majstor – električar

- dan
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
14.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 65, stav 1. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 57/16 i 110/16), člana 111. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/12 i 20/15) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-73/17 od 13.03.2017. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, objavljuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika u MUP RS.

U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se popuna upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika i to:

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove:

Kućni majstor – električar, Odjeljenje za javne nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove – 1 izvršilac

Opis poslova i zadataka:
Održava objekte Ministarstva i stara se o održavanju istih, radi na otklanjanju kvarova na elektrouređajima i elektroinstalacijama. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi za obavljanje poslova i zadataka:

VKV elektro smjera i najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
da je stariji od 18 godina
da ima opštu zdravstvenu sposobnost
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:
odgovarajuća školska sprema
radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave za kandidate koji konkurišu na radna mjesta za koje je kao uslov predviđen položen stručni ispit

Potrebna dokumenta:
Prijave na javni konkurs kandidati dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi na portalu MUP RS, internet stranici MUP RS i u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 20/15, uz koji prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:
lične karte ili pasoša
diplome o završenoj stručnoj spremi
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Postupak i izbor kandidata u skladu sa Uredbom vrši komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu. Ako izabrani kandidat iste ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi naprijed navedene dokaze.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Ministarstvo će odbaciti zaključkom na koji se može uložiti žalba Odboru državne uprave za žalbe, putem MUP RS, u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

Prijavu sa dokazima dostavljati lično ili putem pošte na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović 4, Banjaluka.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare