Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Koordinator ekspertnog tima

- dana
Poslodavac:
Mreža za izgradnju mira
Kategorija:
Nauka i obrazovanje, Neprofitne organizacije
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Koordinator ekspertnog tima za razvijanje metodologije za primjenu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za matematičko područje u BiH uz realizaciju paketa Treninga za trenere

Uslovi angažmana za
Koordinatora/koordinatoricu ekspertnog tima za razvijanje metodologije za primjenu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa (ZJNPP) za matematičko područje u BiH uz realizaciju paketa Treninga za trenere (TOT) u okviru projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018 – uvođenje/implementacija definiranih ishoda učenja“

Projektna lokacija Bosna i Hercegovina
Trajanje projekta 3 godine (01. januara 2016. – 31. decembra 2018.)
Trajanje zadatka (14.08.2017. – 04.05.2018. godine)

OBRAZLOŽENJE:

U BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) ima nadležnost kreiranja i publikovanja dokumenata zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa (ZJNPP) za ukupno osam odgojno obrazovnih područja, koji su bazirani na definiranim ishodima učenja te usklađeni sa Evropskim okvirom kompetencija. Nadležna ministarstva obrazovanja i pedagoški zavodi u BiH imaju nadležnost da publikovane dokumente zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa preuzmu i dalje implementiraju kroz prilagođavanje postojećih nastavnih planova i programa i usklađivanje sa definiranim ishodima učenja. Međutim, nadležna ministarstva obrazovanja i pedagoški zavodi nisu u mogućnosti da samostalno provedu ovako kompleksan proces usklađivanja nastavnih planova i programa sa zajedničkim jezgrama nastavnih planova i programa baziranim na ishodima učenja, između ostalog, radi ograničenih kapaciteta ljudskih resursa ali i nedostatka finansijske podrške. Takođe, poseban izazov predstavlja uvođenje/implementacija definiranih ishoda učenja u učionice i obuka odgajatelja-ica u predškolskim ustanovama i nastavnika-ca u osnovnom obrazovanju kako bi primjenjivali nove metode podučavanja i učenja sa učenicima.

SCiNWB je fokusiran na područje unaprjeđenja kvaliteta obrazovanja u svim intervencijama koje podržava u Bosni i Hercegovini u oblasti obrazovanja. Kroz pristup unaprjeđenju kvalitete obrazovanja u BiH i projekt “Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjevero-zapadnog Balkana 2016-2018“, SCiNWB podržava APOSO u razvijanju dokumenata ZJNPP u ciljanim odgojno-obrazovnim oblastima, kroz partnerski pristup podržava nadležna ministarstva obrazovanja i pedagoške zavode u BiH u ciljnim područjima djelovanja u uvođenju/implementaciji definiranih ZJNPP (sa fokusom na bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, matematiku i prirodne nauke) kroz sveobuhvatan program obuka i mentorisanja svih odgajatelja u predškolskim ustanovama i nastavnika razredne i predmetne nastave u osnovnim školama u primjeni ZJNPP u učionicama, te podršku nadležnim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima u iniciranju revizije nastavnih planova i programa i usklađivanje sa definiranim ishodima učenja.

SVRHA ANGAŽMANA:

Svrha angažmana jeste da odabrani konsultanti/konsultantice (ekspertni tim u sastavu od: koordinatora/ice ekspertnog tima, eksperta za matematičko područje i eksperta iz oblasti razvojne i edukacijske psihologije/pedagogije) u bliskoj saradnji sa odgovornim osobljem Save the Children, organizuju i realizuju sastanke radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, predstavnika univerziteta i odabranih profesionalaca iz prakse (odgajatelji/ice, nastavnici/ce iz osnovnih škola) iz ciljanih geografskih područja implementacije projekta u BiH, a u cilju kreiranja kompletne metodologije za praktičnu primjenu ZJNPP za matematičko područje izdate od APOSO BiH, sa svim pripadajućim fazama i materijalima tačnije:

Razvijen paket Treninga za trenere (TOT) u ukupnom trajanju od 12 dana (4 bloka x 3 dana) sa pripadajućim radnim materijalima,
Priručnike za trenere i setove materijala za potrebe replikacionih treninga i program mentorisanja i
Modul replikacionih treninga sa agendom i faze programa mentorisanja.
Očekuje se da odabrani konsultanti/konsultantice (ekspertni tim u sastavu od: koordinatora/ice ekspertnog tima, eksperta za matematičko područje i eksperta iz oblasti razvojne i edukacijske psihologije/pedagogije), nakon razvijanja kompletne metodologije, realiziraju i vode Trening za trenere (TOT) za grupu odabranih profesionalaca iz ciljnih područja/institucija u BiH u trajanju od ukupno 12 dana (4 bloka x 3 dana).

CILJEVI ANGAŽMANA KONSULTANTSKOG EKSPERTNOG TIMA:

Uz prethodno obezbjeđene kontakt podatke od strane Save the Children, odabrani ekspertni tim će organizovati i realizovati dogovoren broj sastanaka radne grupe (minimalno 3 sastanka) koju će sačinjavati predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerziteta i odabranih profesionalaca iz prakse (odgajatelji/ice, nastavnici/ice iz osnovnih škola) iz ciljanih područja implementacije projekta u BiH;
Kroz realizaciju sastanaka pomenute radne grupe i nakon realiziranja istih, ekspertni tim će razviti kompletnu metodologiju za praktičnu primjenu dokumenta ZJNPP za matematičko područje izdata od strane APOSO BiH, sa svim pripadajućim fazama/pod-fazama;
Priprema i realizacija paketa Treninga za trenere (TOT) u trajanju od ukupno 12 dana (4 bloka x 3 dana) za grupu od 70 – 80 učesnika/učesnica (profesionalci iz nadležnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerziteta i profesionalaca iz prakse – odgajatelji/ice, nastavnici/ce iz osnovnih škola, iz ciljanih područja implementacije projekta u BiH) sa pripadajućim radnim materijalima i podrškom za proces diseminacije modela – replikacionih treninga i programa mentorisanja, kroz pripremu priručnika za trenere i seta materijala za učesnike/ce replikacionih treninga (diseminacija modela u praksi nakon finaliziranog TOT koju u potpunosti dalje preuzimaju partneri u projektu uz podršku Save the Children);
Bliska saradnja i redovna razmjena informacija sa odgovornim osobljem Save the Children u svim fazama realizacije konsultantskih zadataka;
Pisanje i dostavljanje redovnih izvještaja o svim fazama realizacije konsultantskih zadataka u dogovorenim rokovima i formama prema Save the Children, te izvještaja o kompletnom angažmanu.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Specifični ciljevi angažmana za KOORDINATORA/KOORDINATORICU EKSPERTNOG TIMA:

Koordinacija i vođenje ekspertnog tima i kontakt osoba za razmjenu informacija sa odgovornim osobljem Save the Children koja ekspertnom timu obezbjeđuje sve relevantne informacije i zadužen/a je za punu koordinaciju procesa;
Kreiranje agende i modula sastanaka radne grupe, kontaktiranje nadležnih aktera/učesnika radnih grupa, organizovanje sastanaka radnih grupa na kojima će učestvovati predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerziteta i odabranih profesionalaca iz prakse (odgajatelji/ice, nastavnici/ice iz osnovnih škola) iz ciljanih područja implementacije projekta u BiH, facilitiranje sastancima radne grupe i obezbjeđivanje integracije informacija sa sastanaka radne grupe;
Facilitiranje i koordinacija ekspertnog tima, te obezbjeđivanje uže ekspertize u procesu izrade kompletne metodologije za primjenu dokumenta ZJNPP za matematičko područje, sa svim pripadajućim fazama/pod-fazama i materijalima;
Tokom gore navedenog procesa, obezbjeđivanje uže ekspertize iz oblasti metodologije, metodike, didaktike te prakse/pristupa međunarodnih mjerenja (PISA, TIMSS, PIRLS);
Vodeća uloga u finalnom uređivanju dokumentacije nastale kao proizvod zadatka (Priručnici za TOT sa radnim materijalima, Priručnici za trenere za replikacione treninge i program mentorisanja) i osiguravanje kvaliteta navedene dokumentacije i materijala;
Prezentacija svih materijala/dokumentacije/finalnih proizvoda odgovornom osoblju Save the Children (sa uključenim članovima ekspertnog tima), te obezbjeđivanje dodatnih unaprijeđenja/prilagođavanja na zahtjev Save the Children;
Uz podršku ekspertnog tima , pisanje izvještaja o realizovanim fazama zadatka u dogovorenoj formi i dostavljanje prema Save the Children u dogovorenim rokovima;
Koordinacija u pripremi TOT sa ekspertnim timom i dogovor o odgovornostima, rokovima, logističkoj podršci;
Kao jedan od trenera i kao dio trenerskog ekspertnog tima, koordinacija timom u realizovanju TOT i terenerska uloga u realizaciji TOT iz polja uže ekspertize;
Uz podršku ekspertnog trenerskog tima, pisanje izvješaja o realizovanim blokovima TOT u dogovorenoj formi i dostavljanje prema Save the Children u dogovorenim rokovima.
PERIOD TRAJANJA ZADATKA:

Angažman konsultanata/ica odnosi se na period od 14.08.2017. godine do 04.05.2018. godine za gore opisane ciljeve angažmana (Save the Children će naknadno izraditi sa odabranim konsultantima/icama detaljan vremenski plan).

TRAŽENA STRUČNOST I ISKUSTVO ZA KOORDINATORA/KOORDINATORICU EKSPERTNOG TIMA

Doktorski studij iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;
Najmanje 10 godina iskustva u oblastima: obrazovanja, društvenih istraživanja, inicijativa u podršci reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini i odlično poznavanje iskustava reforme obrazovanja iz regiona (Slovenija, Hrvatska i dr.);
Odlično poznavanje i razumijevanje oblasti mjerenja postignuća učenika zasnovanih na ishodima učenja i praksi međunarodnih istraživanja (PISA, TIMSS, PIRLS);
Odlično poznavaje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, njegove organizacije i podjela nadzornih nadležnosti između različitih nivoa upravljanja;
Odlično poznavanje sistema upravljanja u BiH;
Iskustvo u razvijanju politika/strategija/praksi u oblasti obrazovanja u trajanju od minimalno 10 godina;
Iskustvo u koordiniranju timom eksperata u oblasti obrazovanja;
Posjedovanje minimalno 10 godina iskustva u oblastima razvijanja novih koncepata, pristupa, programa, dokumenata u oblasti obrazovanja i unaprijeđenja kvalitete obrazovanja;
Posjedovanje minimalno 10 godina iskustva u razvijanju trening modula/pripremi Priručnika za treninge sa posebnim fokusom na Treninge za trenere, te trenerskog iskustva;
Posjedovanje ekspertize iz oblasti podučavanja i učenja zasnovanog na ishodima učenja i savremenim pristupima unaprijeđenja kvalitete obrazovanja;
Iskustvo u razvijanju/unaprijeđenju nastavnih planova i programa/kurikuluma u osnovnom obrazovanju;
Objavljeni radovi u nacionalnim i/ili međunarodnim časopisima;
Prisustvo i prezentovanje na relevantnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama
Napomena: Ovaj zadatak zahtijeva angažman 3 konsultanta koji će u potpunosti biti u mogućnosti odgovoriti gore navedenim ciljevima angažmana (konsultantski ekspertni tim). Svaki kandidat se prijavljuje individualno ili kao dio grupe konsultanata.

PROCEDURA PRIPREME PONUDA

Zainteresirani konsultant/i trebaju pripremiti i dostaviti ponudu na BHS ili engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba uključivati sljedeće:

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

Formalna ponuda za konsultantski angažman treba da sadrži:

Detaljan opis metodologije rada i plana aktivnosti:
Finansijska ponuda koja uključuje specifikaciju honorara po danu sa brojem potrebnih dana za ispunjavanje angažmana, po specifičnim rezultatima angažmana;
Curriculum Vitae (CV) u CV formi organizacije SCiNWB.
PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Zainteresirani/e kandidati/kinje trebaju poslati svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do petka, 28.07.2017. godine.

Detaljan opis angažmana i dokumenti potrebni za prijavu dostupni su ovdje.

Location: Bosnia and Herzegovina

Contract – Part-Time

Closing date: Thursday 27 July 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Više informacija: https://nwb.savethechildren.net/jobs/job-details/88
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:deset i više godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare