Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konkurs

- dana
Poslodavac:
JU Srednja stručna škola Janja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Janja
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

JANjARaspisujeKONKURS

za prijem radnika u radni odnos1. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, 12 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine ,

2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, 4 časa sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine,

3. Nastavnik kuvarstva, 1 izvršilac, 6 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastava, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine,

4. Nastavnik praktične nastave za kuvare, 1 izvršilac, 11 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine,

5. Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, 20 časova sedmično, pripravnik na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu: 1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , za radna mjesta u kojim je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom - osim kandidata tačka 5. konkursa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i intervju koje će se obaviti u utorak, 22.1.2019. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima, i na prijavi tačno navesti koja dokumenta dostavljaju uz prijavu .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Javna ustanova "Srednja stručna škola" Janja, ulica Karađorđeva broj 250, 76 300 Bijeljina

sa naznakom – Prijava na konkurs–
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare