Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konkurs za prijem u radni odnos

- dan
Poslodavac:
Srednja građevinska škola Mostar
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
13.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( Sl. Novine HNK/Ž broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06 ), čl. 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž broj: 05-02-40-2486/16 godine od 19.12.2016. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednje građevinske škole Mostar broj:05-04-02-1094/16 od 29.12.2016. godine, r a s p i s u j e s eK O N K U R S
za prijem u radni odnos


Na određeno vrijeme do 15.07.2017. godine


1. profesor fizike, 1 izvršilac (3 časa sedmično)

2. profesor informatike, 1 izvršilac (4 časa sedmično)

3. profesor matematike, 1 izvršilac (6 časova sedmično)

4. profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac (2 časa sedmično)

5. profesor hemije, 1 izvršilac ( časa sedmično)

6. profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac (2 časa sedmično)

7. profesor likovne grupe predmeta, 1 izvršilac (8 časova sedmično)

8. profesor građevinske skupine predmeta, 1 izvršilac (8 časova sedmično)

9. profesor arhitektonske grupe predmeta, 1 izvršilac (6 časova sedmično)

10. profesor geodetske grupe predmeta, 1 izvršilac (2 časa sedmično)

11. profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac (2 časa sedmično)

12. profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac ( 4 časa sedmično )

13.bibliotekar – 1 izvršilac (pola radne norme )određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 18.05.2017. godine

profesor engleskog jezika - 1 izvršilac (14 časova sedmično )


Pored općih zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

kraću biografiju,
diplomu završenoj školskoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
uvjerenje o položenom stručnom ispitu


Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca ) i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca ) prije zaključivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu kopiju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju dana 19.01.2017. godine u 09:00 sati, a u skladu sa Poslovnikom o radu Konkursne komisije.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se neće vračati.

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt tel. 036 551 456

Prijave na konkurs slati poštom na adresu:J.U. SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA MOSTAR
K o n a k b.b.
88 000 M o s t a r
“za Školski odbor – prijave na konkurs”
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare