Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konkurs za prijem radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
19.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA FILOZOFIJU
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Estetika i užu oblast obrazovanja Estetika (predmeti: Estetika 1, Estetika 2, Filozofija književnosti, Estetika (Teatrologija, Estetika pozorišne umjetnosti (teatrologija), Logika 1, Logika 2, Opšta metodologija, Filozofija tehnike, Kritička teorija društva, Filozofija kulture, Teorija argumentacije, Teorija saznanja, Savremena teorija saznanja, Istorija filozofije 8, Istorija filozofije 9)............................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA ANGLISTIKU
2.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti i užu oblast obrazovanja Strane književnosti (anglistika) (predmeti: Stara američka književnost, Moderna američka književnost, Moderna britanska drama, Britanska mitologija i književnost, Engleska književnost 4)....................................1 izvršilac

KATEDRA ZA FIZIKU
3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Fizika kondenzovane materije i užu oblast obrazovanja Opšta fizika (predmeti: Mehanika, Termodinamika, Praktikum mehanike i termodinamike, Praktikum optike i elektromagnetizma, Fizika čvrstog stanja, Fizički osnovi elektronike, Fizika)....................................1 izvršilac
Alekse Šantića 2 , 71 420 Pale
Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj
1.Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Poslovne finansije i i užu oblast obrazovanja Poslovne finansije (predmeti: Finansijsko poslovanje u telekomunikacionom saobraćaju i Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju)...................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo i užu oblast obrazovanja Drumski saobraćaj i transport (predmeti: Regulisanje i upravljanje saobraćajem i Telematski sistemi u drumskom saobraćaju)............1 izvršilac
Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj
Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija i uža oblast obrazovanja Fiziologija sa patofiziologijom (predmeti: Fiziologija, Opšta i oralna fiziologija, Fiziologija sa biofizikom, Ishrana i medicinska nutritivna terapija)......................2 izvršioca

Studentska br.1, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika i užu oblast obrazovanja Botanika (predmeti: Biologija I, Biologija II, Botanika sa anatomijom drveta i Opšta botanika)....................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo i užu oblast obrazovanja Krivično i krivično procesno pravo (predmeti: Međunarodno krivično pravo, Prekršajno pravo, Kriminologija sa penologijom, Kriminalistika).........................1 izvršilac

Alekse Šantića 3 , 71 420 Pale
Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
1.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Slikarstvo (predmeti: Slikarstvo, Crtež i Slobodno crtanje)............................1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Uz opšte uslove predviđene zakonom,kandidati koji se prijave na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i posebne uslove:
Kandidat pod rednim brojem 1.završen ALU ili FLU, smjer slikarstvo.Završen drugi ciklus studija ili magisterij iz oblasti za koju konkuriše. Kandidati treba da imaju i javno predstavljene oblike umjetničkog stvaralaštva.
Kandidati pod rednim brojem 1 treba prilikom predaje dokumenata na konkurs da prilože :10 radova – galerijski format iz oblasti za koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare