Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kadet

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Inozemstvo
Rok prijave:
22.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o službi u OS BiH (,,Službeni glasnik BiH“ broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12), a u skladu sa odredbama 2., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o školovanju i usavršavanju u MO i OS BiH broj: 13-02-3-1632/10 od 01.04.2010.godine, a u cilju odabira kandidata/kinja za školovanje na vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje,PONOVNI JAVNI KONKURS

za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije, za školsku 2018/2019. godinuI – PREDMET KONKURSA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje 8 (osam) kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Republici Austriji, za školsku 2018/2019. godinu.
Vrsta posla:stručno osposobljavanje
Regija:Inozemstvo

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II – USLOVI KONKURSA

1. Opći uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16“):

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti. (Uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).2. Posebni uslovi:

a) završena srednja škola IV stepen,

b) da je u svakom razredu postigao/la najmanje vrlo dobar uspjeh (kandidati/kinje sa prosjekom ocjena odličan će imati prednost ako dva ili više kandidata/kinje imaju jednak ukupan broj bodova),

c) da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 21 godine na dan 31.12.2018. godine,

d) poznavanje njemačkog jezika,

e) poznavanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 60 bodova na testu ALCPT),

f) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

g) da je prosjek ocjena iz matematike najmanje dobar,

h) Fizička spremnost:

kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline: trbušnjaci, sklekovi, trčanje na 3200 m i plivanje na 300 m slobodnim stilom.


Napomena:

Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs biće testirani iz: poznavanja njemačkog jezika (testiranju će prisustvovati predstavnici vojne akademije iz Beča), test općeg znanja, test iz poznavanja engleskog jezika, fizičke spremnosti i sa njima će na kraju biti obavljen intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.Rangiranja kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.III – ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE1. Školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije traje 5 (pet) godina. Na prvoj godini kadeti će najviše vremena posvetiti usavršavanju njemačkog i engleskog jezika.2. Odabrani kandidati/kinje imat će status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa članovima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16) i članom 29 Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:50/08, 35/09, 75/09, 32/12 i 42/12).3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - potporučnik, odgovarajućeg roda - službe.4. Međusobne obaveze kandidata/kinja izabranog/ne za školovanje na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine regulišu se Ugovorom o školovanju.5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu Vojne akademije.IV POTREBNI DOKUMENTI

a) Prijava i lični (biografski) podaci (isključivo po obrascima ponuđenim na www.mod.gov.ba),

b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,

c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole,

d) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu na novom obrascu, ali ne starije od 6 (šest) mjeseci,

e) Original ili ovjerena kopija Izvoda iz matične knjige rođenih na novom obrascu, ali ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

f) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca,

g) Izjava kandidata/kinje da u posljednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti ovjerena kod nadležnog općinskog organa (isključivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba),

h) Prijava boravišta CIPS-a ne starija od 6 (šest) mjeseci,

i) Dokaz o poznavanju rada na računaru (za kandidate/kinje koji tokom srednje škole nisu imali predmet informatika),

j) Saglasnost za obradu biografskih podataka/informacija za potrebe procesa konkurisanja na vojne akademije (isključivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba).Napomena:

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima/kinjama.V ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata izvršit će Komisija koju će formirati Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine.VI PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Sve tražene dokumente treba dostaviti preporučeno putem poštanske službe na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Ul. Hamdije Kreševljakovića 98

71 000 S a r a j e v o

sa naznakom „Javni konkurs za školovanje kadeta u Republici Austriji“Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Strani jezik:engleski, njemački
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare