Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kadet

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Inostranstvo
Rok prijave:
21.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o službi u OS BiH ("Službeni glasnik BiH“ broj:88/05, 53/07, 59/09 74/10, 42/12 i 41/16), a u skladu sa odredbama 2., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., i 27. Pravilnika o školovanju i usavršavanju u MO i OS BiH broj: 13-02-3-1632/10 od 01.04.2010. godine, a u cilju odabira kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I K O N K U R S

za školovanje kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell u Velikoj Britaniji za školsku 2017/2018. godinu

I – PREDMET KONKURSA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje dva (2) kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell, Velika Britanija, za školsku 2017/2108. godinu.II – USLOVI KONKURSA

1. Opći uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12“):

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti. (Uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).
Vrsta posla:stručno osposobljavanje
Regija:Inozemstvo

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:2. Posebni uslovi:

a) završen fakultet (kandidati/kinje sa boljim uspjehom na fakultetu će imati prednost ukoliko više kandidata/kinja bude imalo jednak ukupan broj bodova),

b) da nije stariji/a od 25 godine na dan 01.07.2017. godine.

c) znanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 85 bodova na testu ALCPT),

d) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet).

e) Fizička spremnost: - kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će se provjeriti kroz sljedeće discipline:

1. Trčanje na 2400 m: – norma za muškarce je 11 minuta i 11 sekundi, – norma za žene je 13 minuta i 23 sekunde,

2. Trbušnjaci u trajanja od 2 minuta: – muškarci minimum 35 ponavljanja, – žene minimum 32 ponavljanja,

3. Slekovi u trajanja od 2 minuta: – muškarci minimum 20 ponavljanja, – žene minimum 10 ponavljanja.Napomena: Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika i intervju. Dodatni test poznavanja engleskog jezika će izvršiti i Ured vojnog atašea Velike Britanije u BiH. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane BiH, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje će obaviti nadležna ustanova u organizaciji MO BiH.Rangiranje kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranje i provjeruIII – ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

1. Školovanje na na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell traje od 25.10.2017. do 11.05.2018. godine2. Odabrani kandidati/kinje imat će status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa članovima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12) i članom 29 Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:50/08, 35/09, 75/09, 32/12 i 42/12).3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - potporučnik, odgovarajućeg roda - službe.4. Međusobne obaveze kandidata/kinja izabranog/ne za školovanje na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell, Velika Britanija i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine regulišu se Ugovorom o školovanju.5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu Vojne akademije.IV POTREBNI DOKUMENTI

a) Prijava i lični (biografski) podaci, (isključivo po obrascima ponuđenim na www.mod.gov.ba),

b) Ovjerena kopija diplome završenog fakulteta,

c) Original ili ovjerena kopija Uvjerenje o državlјanstvu na novom obrascu ili ne starije od 6 (šest) mjeseci,

d) Original ili ovjerena kopija Izvoda iz matične knjige rođenih na novom obrascu ili ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

e) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca,

f) Potvrdu ili uvjerenje institucije/pravnog lica da u posljednje 3 (tri) godine nije otpušten/a zbog povrede službene dužnosti (za kandidate/kinje koji su bili ili su još uvijek zaposleni) ili Izjava kandidata/kinje ovjerena kod nadležnog općinskog organa,

g) Prijava boravišta CIPS-a ne starija od 6 (šest) mjeseci.

h) Dokaz o poznavnju rada na računaru (za kandidate/kinje koji/e tokom školovanja nisu imali/e predmet informatika).Napomena: Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima/kinjama.V ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata izvršit će Komisija koju će formirati Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine.VI PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Sva tražena dokumenta treba dostaviti preporučeno putem poštanske službe na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

ul. Hamdije Kreševljakovića 98

71 000 S a r a j e v o

sa naznakom „Javni konkurs za školovanje kadeta u Velikoj Britaniji“Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavlјivanja.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare