Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kadet na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Inostranstvo
Rok prijave:
30.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o službi u OS BiH (,,Službeni glasnik BiH“ broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16), a u skladu sa odredbama 2., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o školovanju i usavršavanju u MO i OS BiH broj: 13-02-3-1632/10 od 01.04.2010.godine, a u cilju odabira kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I K O N K U R S
za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga SAD, za školsku 2018/2019. godinu


I – PREDMET KONKURSA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje 2 (dva) kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga SAD, za školsku 2018/2019. godinu po sljedećem:a) 1 (jedan) kadet na Kopnenoj vojnoj akademiji (West Point) i

b) 1 (jedan) kadet na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Inozemstvo

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II – USLOVI KONKURSA

1. Opći uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16“):

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti. (Uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uslovi:

a) završena srednja škola IV stepen, ili da trenutno pohađa IV razred srednje škole,

b) da je u svakom razredu postigao/la najmanje vrlo dobar uspjeh kao i da mu/joj je prosjek ocjena iz matematike i fizike najmanje dobar (kandidati/kinje sa prosjekom ocjena odličan će imati prednost ako dva ili više kandidata/kinja imaju jednak ukupan broj bodova),

c) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, a najkasnije do 20.06.2018.godine, moraju dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome Sektoru za upravljanje personalom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,

d) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, moraju u svjedočanstvu imati minimalno isti prosjek ocjena iz svih predmeta kao i u svjedočanstvu o završenom trećem razredu koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata/kinje za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na kraju trećeg razreda,

e) da nije mlađi/a od 17 i stariji/a od 23 godine na dan 01.07.2018. godine,

f) poznavanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 80 bodova na testu ECL),

g) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

h) fizička spremnost: - kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline: trčanje 1600 m (1 milja), shutlle test (sprint), trbušnjaci, zgibovi, bacanje košarkaške lopte i sklekovi.

Napomene:

1. Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika i intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršit će nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

2. Rangiranja kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i s kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.

3. Testiranjima, provjerama i intervjuu sa kandidatima/kinjama pored komisije za izbor kandidata/kinja za školovanje kadeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine biće prisutni i predstavnici Ureda za saradnju iz oblasti odbrane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

4. Rang liste kandidata/kinja za prijem za školovanje kadete na vojnim akademijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavlja vojnim akademijama preko Ureda za saradnju u oblasti odbrane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koje će izvršiti konačan izbor za kandidata za kadete na vojnim akademijama

3. Posebni uslovi prema kriterijima akademija u Sjedinjenim Američkim Državama

a) položen Scholastic Aptitude Test (SAT kôd za Vazduhoplovnu vojnu akademiju je 4830 a SAT kôd za Kopnenu vojnu akademiju „West Point“ je 2924) za Vazduhoplovnu vojnu akademiju najkasnije do 30.12.2017.godine a za Kopnenu vojnu akademiju „West Point“ najkasnije do 30.01.2018.godine. Sve informacije o polaganju SAT testa se mogu pronaći na web stranici https://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates

b) položen test engleskog kao stranog jezika (TOEFL) za Vazduhoplovnu vojnu akademiju najkasnije do 30.12.2017.godine a za Kopnenu vojnu akademiju „West Point“ najkasnije do 30.01.2018.godine. Sve informacije o polaganju TOEFL testa se mogu pronaći na web stranici http://www.ets.org

c) provjeru fizičke spremnosti realizovat će Komisija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa Uredom za saradnju iz oblasti odbrane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, po kriterijima propisanim od strane vojnih akademija OS SAD. Sve informacije o kriterijima za polaganje testa fizičke spremnnosti su navedene na web stranicama: http://www.westpoint.edu http://www.academy admissions.com

d) da kandidat/kinja posjeduje snažan potencijal za buduće vođe kroz

- aktivno učešće u vannastavnim aktivnostima,

- učestvovanje na školskim ili lokalnim sportskim takmičenjima,

e) preporuke nastavnog osoblja srednje škole koju je kandidat/kinja pohađao/la ili pohađa,

f) da kandidat/kinja nije oženjen/udata i da nema zakonsku obavezu izdržavanja djece.

Zdravstveni uslovi:

a) da kandidat/kinja ne boluje od zaraznih oboljenja (HIV, TBC, hepatitis) kao i da ne boluje od astme i oboljenja srca,

b) da ima odličan vid i da nema problema koji bi mogli predstavljati prepreku za treniranje boksa (deformacija rožnjače RK, PRK, laserska korekcija vida),

c) da dobro podnosi velike vrućine i da nema sklonost ka dobijanju sunčanice,

d) da nije u drugom stanju,

e) da nema zubnih oboljenja i/ili drugih stomatoloških problema koji bi mogli predstavljati prepreku u treniranju boksa,

f) da nema povredu glave koja bi mogla predstavljati prepreku u treniranju boksa.

III – ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

1. Školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga u SAD traje četiri godine, počevši od školske 2018./2019.godine.

2. Odabrani kandidati/kinje imat će status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa članovima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16) i članom 29. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:50/08, 35/09, 75/09, 32/12 i 42/12).

3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - potporučnik, odgovarajućeg roda - službe.

4. Međusobne obaveze kandidata/kinja izabranih za školovanje na Vojnoj akademiji u SAD i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine regulišu se Ugovorom o školovanju.

5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu Vojne akademije.

IV POTREBNI DOKUMENTI

a) Prijava i lični (biografski) podaci (isključivo po obrascima ponuđenim na www.mod.gov.ba),

b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih završenih razreda srednje škole,

c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole odnosno (za lica koja su završila četvrti razred srednje škole),

d) Potvrda o pohađanju četvrtog razreda (za lica koja pohađaju četvrti razred),

e) Ukoliko je kandidat/kinja pohađao/la ili završio/la školu u inostranstvu potrebno je da dostavi ovjerenu kopiju nostrifikovane diplome ili ekvivalencije svjedočanstava razreda završenih u inostranstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerenu fotokopiju,

f) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu na novom obrascu, ali ne starije od 6 (šest) mjeseci,

g) Original ili ovjerena kopija Izvoda iz matične knjige rođenih na novom obrascu, ali ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

h) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca,

i) Potvrdu ili uvjerenje institucije/pravne osobe da u poslednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti (za kandidate/kinje koji su bili ili su još zaposleni) ili Izjava kandidata/kinje ovjerena kod nadležnog općinskog organa,

j) Prijava boravišta CIPS-a ne starija od 6 (šest) mjeseci,

k) Ovjerena izjava od podnosioca prijave da nema zakonsku obavezu izdržavanja djece,

l) Dokaze o položenim SAT i TOEFL testovima (za Vazduhoplovnu vojnu akademiju najkasnije do 30.12.2017.godine a za Kopnenu vojnu akademiju „West Point“ najkasnije do 30.01.2018.godine dostaviti printanu verzija rezultata, koji su dostavljeni na email lica koje je polagalo test predsjedniku komisije za izbor kandidata/kinja za kadete Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine ili prilikom prijave na konkurs ukoliko lice ima položene testove SAT i TOEFL),

m) Ukoliko je kandidat/kinja učestvovao na školskim ili lokalnim sportskim takmičenjima potrebno je da dostavi ovjerenu fotokopiju priznanja,

n) Pismo preporuke nastavnog osoblja srednje škole koju je kandidat/kinja pohađao/la,

o) Dokaz o poznavanju rada na računaru (za kandidate/kinje koji tokom srednje škole nisu imali predmet informatika).

Napomena:

1. Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima/kinjama.

2. Prevod dokumenata pod b), c)/d), g), m) i n) na engleski jezik će dostaviti kandidati/kinje koji uspješno završe testiranja i provjere do 30.11.2017.godine predsjedniku komisije za izbor kandidata za prijem kadeta Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine), a na lokalnom jeziku moraju biti predati do datuma određenog Javnim konkursom za predaju dokumenata.

V ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata izvršit će Komisija koju će formirati Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine.

VI PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Sve tražene dokumente treba dostaviti preporučeno putem poštanske službe na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Ul. Hamdije Kreševljakovića 98
71 000 S a r a j e v o
sa naznakom
„Javni konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u SAD“


Konkurs ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Kandidati/kinje putem jedne prijave mogu da konkurišu i na Kopnenu vojnu akademiju „WestPoint“ i na Vazduhoplovnu vojnu akademiju, ukoliko izraze interes.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare