Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bosna i Hercegovina
Rok prijave:
26.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj: 04-07-3-627-1/2019
Datum:08.02.2019. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA
1. Troje (3) sudija, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine;

Rukovodne pozicije:

2. Glavni tužilac, Okružno tužilaštvo u Doboju
3. Predsjednik suda, Kantonalni sud Sarajevskog kantona
4. Predsjednik suda, Općinski sud u Ljubuškom
5. Predsjednik suda, Općinski sud u Velikoj Kladuši
6. Predsjednik suda, Općinski sud u Srebreniku
7. Predsjenik suda, Općinski sud u Zenici
8. Predsjednik suda, Osnovni sud u Modriči
9. Dva (2) zamjenika glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
10. Zamjenik glavnog tužioca, Okružno tužilaštvo u Bijeljini
11. Zamjenik glavnog tužioca, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu
12. Zamjenik glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

Sudije:

13. Jedan (1) sudija, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
14. Dvoje (2) sudija, Kantonalni sud Kantona Sarajevo
15. Jedan (1) sudija, Kantonalni sud Kantona 10-Livno
16. Jedan (1) sudija, Kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona
17. Jedan (1) sudija, Okružni sud u Bijeljini
18. Jedan (1) sudija, Okružni sud u Banja Luci
19. Jedan (1) sudija, Općinski sud Sanski Most
20. Četiri (4) sudije, Općinski sud u Sarajevu
21. Dvoje (2) sudija, Općinski sud u Mostaru
22. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Zenici
23. Dvoje (2) sudija, Općinski sud u Bihaću
24. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Lukavcu
25. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Srebreniku
26. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Livnu
27. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Banja Luci
28. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Bijeljini
29. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Zvorniku
30. Dvoje (2) sudija, Okružni privredni sud u Banja Luci

Tužioci:

31. Jedan (1) tužilac, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
32. Jedan (1) tužilac, Republičko tužilaštvo Republike Srpske – posebno odjeljenje
33. Dva (2) tužioca, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

Dodatne sudije:

34. Jedan (1) dodatni sudija, Kantonalni sud Kantona Sarajevo
35. Dvoje (2) dodatnih sudija, Općinski sud u Sarajevu
36. Jedan (1) dodatni sudija, Općinski sud u Tuzli
37. Jedan (1) dodatni sudija, Osnovni sud Teslić
38. Dvoje (2) dodatnih sudija, Općinski sud u Gradačcu

Stručni saradnici:
39. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Mostaru
40. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Livnu
41. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Zavidovićima
42. Dva (2) stručna saradnika, Općinski sud u Tuzli
43. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Širokom Brijegu
44. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Zenici
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija, Distrikt Brčko regija, Hercegovačko-neretvanski kanton regija, Kanton 10 regija, Posavski kanton regija, Republika Srpska regija, Kanton Sarajevo regija, Srednjobosanski kanton regija, Tuzlanski kanton regija, Unsko-sanski kanton regija, Zapadnohercegovački kanton regija, Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:
Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.
POSEBNI USLOVI

Kandidati za Ustavni sud Federacije BiH shodno članu IV.C.2.5 Ustava Federacije BiH trebaju biti istaknuti pravnici najviših moralnih kvaliteta.

Prilikom procjene kvalifikacija i davanja prijedloga nadležnom organu za imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 24. Zakona, VSTV BiH uzima u obzir i slijedeće kriterije:
godine radnog iskustva koje kandidat ima u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita;
akademsko iskustvo i dostignuća kandidata;
ostale informacije koje Vijeće smatra relevantnim za podobnost kandidata da radi kao sudija datog ustavnog suda.
Vijeće može predložiti da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta navedenih u članu 24. stav 3. Zakona, budu imenovani za sudiju ustavnog suda bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju deset (10) godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati na pozicije pod rednim brojevima od 2 do 43 moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija za raspisane pozicije, pod rednim brojem od 2 do 44 Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
Komunikativnost;
Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;
Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.
Shodno odredbama člana 34. stav 1. tačka g) Poslovnika VSTV-a BiH postoji potreba za imenovanjem sudija u
Kantonalni sud Kantona Sarajevo – građanski referat,
Okružni sud u Bijeljini – parnični odnosno izvršni referat,
Okružni sud u Banja Luci – prvostepeni krivični referat Krivično-prekršajnog i Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala,
Kantonalni sud Kantona 10, Livno - građanski referat,
Kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona – građanski referat,
Kantonalni sud Sarajevskog kantona, dodatni sudija – građanski refereat.
NAPOMENA: U skladu sa članom 54b. stav (3) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17 i 41/18) , a u vezi sa članom 28. stav (2) Zakona o VSTV-u BiH za poziciju predsjednika suda može se prijaviti samo kandidat koji je sudija tog suda.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na web stranici VSTV BiH.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.
Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije polaganja svečane zakletve, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare