Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednjoškolski centar Vogošća

- dana
Poslodavac:
Srednjoškolski centar Vogošća
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Vogošća
Rok prijave:
18.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.23/10 i 1/16), člana 104. stav 3 Pravila „Srednjoškolskog centra Vogošća“, člana 3 Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:3/13 i 33/16), a uz prethodnu Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-30-1/17 od 03.08.2017. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednjoškolski centar Vogošća broj:1225/17 od 08.08.2017.godine, Javna ustanova „Srednjoškolski centar Vogošća“ raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica historije – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,
2. Nastavnik/nastavnica biologije – 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
3. Nastavnik/nastavnica matematike – 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
4. Nastavnik/nastavnica informatike – 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
5. Nastavnik/nastavnica hemije – 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine
6. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2018. godine
7. Nastavnik/nastavnica stručno teorijske nastave –mašinska grupa predmeta – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove za nastavnike propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za tehničke i stručne škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole.
Kandidati su uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs, koja sadrži CV, broj telefona, e-mail adresu, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu dužni priložiti kopije dokumenata:
a) diploma o stečenoj stručnoj spremi
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Konkurs se objavljuje u listu „Dnevni avaz“ dana 10.08. 2017.godine. Krajnji rok prijave je 18.08.2017. godine.
Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se dostavljaju isključivo poštom na adresu JU Srednjoškolski centar Vogošća, Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, Jošanička 119, 71 320 Vogošća.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te takvi kandidati se neće obavještavati o rezultatima konkursa.
O mjestu i vremenu obavljanja provjere radnih i stručnih sposobnosti kandidati iz člana 15. stav 5 tačka c) i d) Pravilnika će biti obavješteni putem e-mail adrese kandidata ili telefonom koji su navedeni u prijavi na Konkurs.
Kandidati koji ne pristupe provjeri radno stručnih sposobnosti gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14. Pravilnika u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe. U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na Konkurs za koje se utvrdi da su lažni direktor Škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) Pravilnika.

Dokumentacija kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na osnovu pisanog zahtjeva koji se podnosi putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare