Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

- dana
Poslodavac:
Javna ustanova škola za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: JAVNA USTANOVA
ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
S A R A J E V O
Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10) i člana 124. Pravila škole, uz saglasnost
Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-33/17 od 17.072017.godine, i Odluke Školskog odbora od
10.08.2017. godine raspisuje se:
JAVNI K O N K U R S
za prijem uposlenika u školskoj 2017/2018 godini
1. Nastavnik/nastavnica informatike- praktične nastave za zanimanje operator za unos podataka……….1 izvršilac 24 časa nastavne norme sedmično
na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine.
2. Nastavnik/nastavnica likovne kulture – praktična nastava za zanimanje dekorater i stručno teorteorijskih predmeta ……..…1 izvršilac 24 časa
nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine.
3. Nastavnik/nastavnica za predmet ekonomika i organizacija preduzeća …………….…………..……1 izvršilac 3 časa nastavne norme sedmično na
određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
4. Nastavnik /nastavnica islamske vjeronauke…………………………………..……………………….1 izvršilac 4 časa nastavne norme sedmično
na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
5. Nastavnik/nastavnica katoličke vjeronauke…………………………………………………………….1 izvršilac 1 časa nastavne norme sedmično
na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
6. Nastavnik/nastavnica sociologije za nastavni predmet kultura religija……………………………….1 izvršilac 2 čas nastavne norme sedmično na
određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
7. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja ………………………………………………1 izvršilac 4 čas nastavne norme sedmično na
određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
8. Nastavnik/nastavnica za predmet usluživanje.……………………………….……………..……........1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično,
određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
9. Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja za demokratiju i ljuska prava .……………….............1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično,
određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine.
Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju,
Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, normativnim aktima škole i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 - VSS-VII stepen odgovarajućeg fakulteta: Diplomirani inžinjer informatike VSS, Profesor informatike VSS,
Diplomirani mašinski inženjer VSS, sa dokazima o osposobljenosti za rad na programima koji su predviđeni ovim nastavnim planom i programom,
Diplomirani inženjer arhitekture VSS sa dokazima o osposobljenosti za rad na programima koji su predviđeni ovim nastavnim planom i programom,
Profesor matematike, smjer matematika sa informatikom, Magistar fizike i informatike, Magistar softverskog inžinjerstva,
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 - VSS Prof. likovnog obrazovanja i vaspitanja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 - VSS - VII stepen ili drugi ciklus visokog obrazovanja završen Ekonomski fakultet.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 - VSS završen fakultet Islamskih nauka ili Islamski pedagoški fakultet, prof. Islamske vjeronauke VSS.
Za radno mjesto pod rednim brojem 5 - VSS završena Vrhbosanska katolička teologija - diplomirani teolog,
Za radno mjesto pod rednim brojem 6 - nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera, kao i nastavnici sa završenim ostalim
fakultetima društvenog smjera uz položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta VII stepena ili drugi ciklus visokog obrazovanja .
Za radno mjesto pod rednim brojem 7 - VSS- VII stepen ili drugi ciklus visokog obrazovanja završen fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 8 - VSS VII stepen ili VŠS Ugostiteljskog smjera.
Za radno mjesto pod rednim brojem 9 – fakultet društvenih nauka profesor, magistar, doktor ili certificirani profesori u organizaciji Civitasa i Vijeća
Evrope.
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti sljedeća dokumenata:
a) diploma o stečenoj stručnoj spremi, a za poziciju 9. certifikat Civitasa i Vijeća Evrope.
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži
konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila
koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili predhodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Nakon pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, te obaveznu
i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika
u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“, br. 3/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo br.11-02-25383/16 od 12.08.2016. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu ul.Azize Šaćirbegović 80 Sarajevo u
Sekretarijat škole, u vremenu od 9 do 12 časova ili putem pošte preporučeno.
Konkurs ostaje otvoren do 19.08.2017. godine.
Predsjednik Školskog odbora
_____________________________
Zijo Ćatić, prof
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare