Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs za prijem uposlenika u JU OŠ "Malta"

- dana
Poslodavac:
Ju OŠ Malta
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj:10/04, 21/06,26/08, 31/11,15/13 i 1/16), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Malta“, člana 75. Pravila JU
OŠ''Malta'', člana 3. i 14 Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama, javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene
novine Kantona Sarajevo, broj: 3/13 i 33/16), odluka Školskog odbora JU OŠ „Malta“ broj 01-571-1/17 od 23.
06.2017. godine i broj 01-590-1/17 od 30. 06. 2017. godine i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i
mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-59 od 17.07.2017. godine (broj protokola škole 02-137/17 od 09.
08. 2017. godine) raspisuje se:
K O N K U R S
za prijem zaposlenika na upražnjeno radno mjesto
Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:
1. Nastavnika/nastavnicu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti ..... 1 izvršilac, 8 časova
nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika ..... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika ..... 1 izvršilac, 4 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu historije ..... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno
vrijeme od 01. 09. 2017. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole a najkasnije do 31. 08.
2018. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture ..... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno
vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
6. Nastavnika/nastavnicu katoličkog vjeronauka ..... 1 izvršilac, 2 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
7. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
8. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine;
9. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na
određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do povratka radnice s porodiljskog odsustva a najkasnije do
11. 12. 2017. godine;
10. Pedagoga ..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 01. 09. 2017.
godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31. 08. 2018. godine;
11. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku (nastavnik/nastavnica razredne nastave – voditelj grupe u
produženom boravku) ..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od
01. 09. 2017. godine do 30. 06. 2018. godine
12. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku (nastavnik/nastavnica razredne nastave – voditelj grupe u
produženom boravku) ..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od
01. 09. 2017. godine do 30. 06. 2018. godine
13. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku (nastavnik/nastavnica razredne nastave – voditelj grupe u
produženom boravku) ..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od
01. 09. 2017. godine do 30. 06. 2018. godine
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa,
kandidati treba da ispunjavajui posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima
za osnovnu školu.
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:
1.OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
d) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.
2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj
spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne
spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne
spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla
koji se traže konkursom,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “MALTA”
MARKA MARULIĆA 27
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu
sa Zakonom i članom 12.Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u
predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama na području
Kantona Sarajevo („Sl.novine KS 3/13“).
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se
bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem
zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama
na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS broj 3/13 i 33/16 ). Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o
izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u
obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji
od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da
su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u
skladu sa članom 17 stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs slati na adresu: JU OŠ ''Malta'' – Sarajevo, Marka
Marulića 27., 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za
poziciju/pozicije broj .....,
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista
neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na
lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno od četvrtka, 10.08.2017. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare