Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

IKT službenik – TCMS administrator

- dana
Poslodavac:
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci
Kategorija:
Informatika
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
19.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: IKT službenik – TCMS administrator - 1 izvršilac

Opis poslova:
IKT službenik vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje IKT opreme i sistemskih i aplikacijskih programa, funkcionisanje lokalne računarske mreže, pruža direktnu pomoć/IKT podršku korisnicima u Tužilaštvu, pruža pomoć korisnicima pri radu u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, administrira korisničke naloge tužilaca i administrativnog osoblja, obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka smještenih na serverima datoteka u Tužilaštvu, priprema, organizuje i obezbjeđuje tehničke uslove za snimanje saslušanja, izrađuje kopije snimljenog materijala, formira i vodi urednu evidenciju o snimljenim materijalima, ažurira veb-stranicu Tužilaštva, redovno izvještava neposrednog rukovodioca o svim uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja, obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odsjeka i sekretar Tužilaštva.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III - OPŠTI USLOVI
1) da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 ( osamnaest ) godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj instituciji,
da nije otpušten iz pravosudne institucije ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivalja konkursa.

IV - POSEBNI USLOVI
Za poziciju 4.: SSS elektotehničkog ili informatičkog smijera sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija


V - POTREBNI DOKUMENTI
Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu “konkursi za upražnjene pozicije”, a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, Ul. Vladike Platona bb.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u sličaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
Lične karte ili pasoša
Uvjerenje o državljanstvu,
Diplomu o završenom studiju za poziciju 1., odnosno svjedočanstvo o završenoj školi za poziciju 2. 3. 4. i 5. ,
- Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu za pozicije 1. 2. 3. i 4.;
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidati po završetku konkursne procedure.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

VI - ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: “Prijava na konkurs” ili elektronskom prijavom putem web sajta Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka sa tačnom naznakom radnog mjsta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem web sajta obavezan je u roku od 7 ( sedam ) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše ( lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć ), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju, a za radno mjesto pod tačkom 2. i 3. i provjera radnih sposobnosti kandidata, koja se sastoji u provjeri poznanja rada na računaru i brzini kucanja.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 5 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare