Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Higijeničar/čistačica prostorija

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Umihana Čuvidina
Kategorija:
Instalacija - Održavanje - Popravak, Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), člana 3 i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/13) (u daljem tekstu: Pravilnik), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24649-58-1/16 od 23.12.2016.godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Higijeničar/čistačica prostorija
2 izvršioca, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 30.01.2017. do 30.06.2017. godine;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu za javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
a) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi (završena Osnovna škola)
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
e) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
f) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
g) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
h) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14. Pravilnika u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja odnosno od 11.01.2017. do 19.01.2017.godine.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javni konkurs” na adresu: JU OŠ “Umihana Čuvidina” Sarajevo, ul. Smaila Šikala 1, 71000 Sarajevo ili lično u periodu od 09,00-13,00 sati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Osnovna škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare