Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Generalni direktor

- dana
Poslodavac:
Agencija IGA
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 13 Zakona o osnivanju Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine, (Sl Glasnik br: 62/04 od 30.12.2004.g), pozivajući se na Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara BiH i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.7/03 i 37/03), a u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (br: 01-50-1-228-1/17 od 16.11.2017.), Upravni odbor Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine raspisujeKONKURS
za
IZBOR I IMENOVANJE
Generalnog direktora i Zamjenika generalnog direktora
Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine
Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje:

1.1 Generalnog direktora

Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) /1 izvršilac

I. OPIS POSLOVA

1.1. Generalni direktor

rukovodi Agencijom i odgovara za rad Agencije;
sprovodi politiku i izvršava odluke Upravnog odbora;
prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i izvještava Upravni odbor o stanju poslovanja Agencije;
nadležan je za superviziju svih organizacionih komponenti, usmjeravanje aktivnosti svih uposlenih u Agenciji;
doprinosi formulisanju, razvoju, preporukama i implementaciji i administraciji politike i ciljeva Agencije;
potpisuje u ime i za račun Agencije i istovremeno odgovara za sve operativne i finansijske poslove Agencije uključujući odobravanja ili odbijanja svih samostalnih bitnih akcija i obaveza Agencije;
potpisuje odluke po zahtjevima za izdavanje garancija, kreditnih plasmana i drugih oblika finasiranja iz oblasti djelokruga poslovanja Agencije uz saglasnost oba zamjenika generalnog direktora i kreditnog odbora Agencije
osigurava efektivnu kooperaciju među radnicima Agencije i stara se da cjelokupno osoblje bude upoznato i da slijedi utvrđenu politiku, programe i ciljeve Agencije;
razmatra promjene i trendove makro-ekonomske politike koje imaju utjecaja na Agenciju i osigurava postupanje u skladu sa svim primjenljivim regulativama, ugovorima i sporazumima sa ostalim stranama;
razrađuje ideje i inovacije koje bi mogle povećati poslovnu efikasnost i ispunjenje planova Agencije;
rukovodi i odgovara za vođenje svih operativnih i finansijskih poslova Agencije, odgovoran je za izvršenje aktivnosti i programa Agencije;
predstavlja Agenciju u svim kontaktima sa finansijskim institucijama, poslovnim i trgovinskim asocijacijama i ostalim agencijama u zemlji i inozemstvu;
stara se o odnosima s medijima;
angažuje se u pružanju podrške i pomoći Upravnom odboru u poboljšanju uslova utvrdjenih garancijskim ugovorima.

II. MANDAT

Izbor i imenovanje se vrši na period do 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. OPĆI UVJETI:

državljanin Bosne i Hercegovine,
stariji od 18 godina,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj u finansijskom poslovanju,
da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH.


IV. POSEBNI UVJETI:

visoka stručna sprema - ekonomski fakultet (VII stepen)
1.1. najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti finansija (prednost bankarstvo i osiguranje), i
1.2. najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti finansija (prednost bankarstvo i osiguranje),

1.1. iskustvo u menadžmentu najmanje 5 godina
da su na tim poslovima stekli ugled finansijskog stručnjaka i da posjeduju visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija,
da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ( “Sl. Glasnik BiH” br.13/03, 20/03, 4/04 i 10/04),
aktivno znanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računaru.


V. OSTALI UVJETI:

Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu,
komunikacijske i organizacijske sposobnosti.


VI. POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom i sljedeću dokumentaciju:

ovjerena kopija ili original Uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
ovjerena kopija fakultetske diplome;
dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci ili na istim ili sličnim poslovima);
dokaz o traženom znanju engleskog jezika;
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
ovjerena izjava da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH;
ovjerena izjava da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ( “Sl. Glasnik BiH” br.13/03, 20/03, 4/04 i 10/04).


Napomena: Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starija od tri mjeseca) prije stupanja na dužnost.VII. OSTALE NAPOMENE

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:Izvozno kreditna agenija Bosne i Hercegovine - Agencija “IGA”
(sa naznakom “Prijava na Konkurs – Ne otvarati”)
ul. Hamdije Čemerlića 2./XVI
71000 Sarajevo


Konkurs će biti objavljen

u Službenom Glasniku BiH;
u visokotiražnih dnevnim listovima: Dnevni avaz, Glas Srpske i Večernji list;
na Web stranici IGA- e.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a računa se od dana posljednje objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:deset i više godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare