Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj policije Federacije Bosne I Hercegovine
6 /968


I Služba za inspekcijski nazor
01.Federalni finansijski inspektor - 6(šest) izvršilaca sa mjestom rada i to:

a) Odsjek za inspekcijski nadzor u Sarajevu - 3 (tri) izvršioca
b) Odsjek za inspekcijski nadzor u Bihaću - 1 (jedan) izvršilac
c) Odsjek za inspekcijski nadzor u Travniku- 1 (jedan) izvršilac
d) Odsjek za inspekcijski nadzor u Mostaru - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica i to: zakonitost, ispravnost i blagovremenost obračuna i uplata državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije i prihoda posebnih fondova budžeta Federacije; ostvarivanja i iskazivanja knjigovodstva, odnosno poreskih prijava prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnost iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja, utvrđivanje osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnost primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa; poreski bilansi, rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije; kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari, zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije, kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa stvarnim nadležnostima Finansijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog registarskog suda u skladu sa zakonom; sačivanjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i anlize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.354,50 KM.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare