Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Elektromonter obračunskog mjerenja

- dana
Poslodavac:
JP Elektroprivreda BiH d.d.
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
19.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Odluka o potrebi zapošljavanja novih radnika, zbog neplaniranih okolnosti, broj:01-03-2742/18 od 30.01.2018. godine, broj:01-03-2743/18 od 30.01.2018. godine, broj:01-03-2744/18 od 30.01.2018. godine, broj:01-03-4758/18 od 15.02.2018. godine i broj:01-03-6227/18 od 28.02.2018. godine Podružnica „Elektrodistribucija“, Mostar raspisujeO G L A S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz obavezan probni rad u trajanju od najmanje 3 (tri) mjeseca


Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedećim radnim mjestima:

Elektromonter obračunskog mjerenja, Odjeljenje obračunskih mjerenja u PJD Mostar, izvršilac 1

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

SSS-IV/KV-III stepen stručne spreme, zvanje elektrotehničar, energetika/ elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/elektromehaničar i
6 (šest) mjeseci radnog iskustva/staža u struci nakon sticanja tražene stručne spreme.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

Pismenu prijavu na Oglas uz kraću biografiju s tim da se u prijavi mora posebno navesti:
redni broj i naziv radnog mjesta (iz Oglasa) na koji se kandidat prijavljuje, a ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta redni broj i naziv svakog radnog mjesta (iz Oglasa) na koji se prijavljuje,
tačan broj telefona i adresu stanovanja putem koje se moze stupiti u kontakt sa kandidatom,

2. Za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 4. diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva od prvog do trećeg/četvrtog razreda srednje škole.

3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. diplomu o školskoj spremi za VK-V stepen stručne spreme, vozač specijalnih vozila i svjedočanstvo od prvog do trećeg/četvrtog razreda srednje škole.

4.Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (stečeno u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao i iskustvo stečeno obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža u struci).

Dokaz o radnom iskustvu prihvatiće se isključivo:

-uvjerenje (potvrda) izdata od strane poslodavca/poslodavaca kod kojih je radno iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude obavezno navedeno:

naziv radnog mjesta na kojima je kandidat radio, stručna sprema i zanimanje koje se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je kandidat radio i
precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima odnosno podatak koliko je vremenski dugo obavljao navedene poslove ili

- uvjerenje nadležne institucije za penzijsko-invalidsko osiguranje ili uvjerenje nadležne poreske uprave, uz obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene, tako da se na osnovu tih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: radna knjižica kojom se dokazuje samo radni staž, a ne i radno iskustvo, ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremeno-povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa koji dokazuju samo početak radnog odnosa i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istoga, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa koji dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana, uvjerenje iz matične evidencije PIO/MIO ili poreske uprave bez detaljno razjašnjenih šifri zanimanja iz uvjerenja i sl.

5. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (ovjerena fotokopija) i za radno mjesto pod rednim brojem 3. uvjerenje o položenom ispitu za rukovaoca građevinskim mašinama i ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole B/C kategorije .

6. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

7. PBA-3 obrazac obavještenje o mjestu prebivališta – boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana.

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida treba da dostave dokaz o ovom statusu i pravo na prioritet pri zapošljavanju, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast boračko invalidske zaštite.

Kandidati koji su nezaposleni trebaju da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave uz koje su priložena dokumenta koji nisu ovjerena neće se razmatrati. Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Urednom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u zatvorenoj koverti putem protokola ili putem pošte na adresu:JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar
Ulica Adama Buća br. 34
88 000 M o s t a r
sa naznakom – „Prijava na Oglas“


Sa kandidatima koji ispune uvjete i dostave traženu dokumentaciju iz Oglasa obaviti će se usmeni razgovor, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati u slučaju da kandidat ne bude primljen.

Kandidati koji budu izabrani prije zaključenja ugovora o radu biti će upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su izabrani. Sa kandidatima koji budu izabrani zaključit će se ugovor o radu uz obavezan probni rad u trajanju od najmanje tri mjeseca. Po isteku probnog perioda nastavak radnog odnosa će zavisiti od ocjene rada radnika koju će dati neposredni rukovodilac i komisija.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare