Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije

- dan
Poslodavac:
Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac
Kategorija:
Državna služba i uprava, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sokolac
Rok prijave:
14.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije...................1izvršilac,
2. Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije ..........1 izvršilac.

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

A) Opšti uslovi:
- da je kandidat državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Zavodu

B) Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno brojem 1.
- VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS,
- položen stručni ispit,
- položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije,
- 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.
- VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
- položen stručni ispit,
- položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije
- 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

III –Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),
- diploma o završenoj školskoj spremi,
- uvjerenje ( potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom ( godina, mjeseci, dana),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

- za radno mjesto označeno brojem 1.
- diplomu o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i
- licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i
- za radno mjesto označeno brojem 2.
- diplomu o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i
- licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence
Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

IV- Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Napotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca,sa naznakom : ” Prijava na konkurs za prijem u radni odnos “.

ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb
71 350 Sokolac,
Tel./faks: 057/440-040
e-mail: forenpsi@teol.net
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare