Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Docent za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
01.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici i užu oblast obrazovanja Savremeni srpski jezik i lingvistika (predmeti: Morfosintaksa srpskog jezika, Sintaksa rečenice, Semantika, Lingvistička stilistika srpskog jezika, Funkcionalna stilistika srpskog jezika, Lingvistika teksta, Lektura i korektura teksta, Pravopis srpskog jezika, Srpski jezik 1 i 2 na nematičnim katedrama) - 1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Algebra i geometrija i užu oblast obrazovanja Algebra i geometrija (predmeti: Uvod u algebru, Teorija brojeva, Geometrija 1, Geometrija 2, Kombinatorika, Viša geometrija, Teorija grafova i Istorija matematike) - 1 izvršilac

Alekse Šantića bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1.Za izbor u zvanje docenta za uža naučnu oblast Menadžment i užu oblast obrazovanja Menadžment (predmet: Menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Međunarodni strategijski menadžment i Inovativna proizvodnja i menadžment) - 1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje docenta za uža naučnu oblast Trgovina, turizam i hotelijerstvo i užu oblast obrazovanja Trgovina, turizam i hotelijerstvo (predmeti: Resursi kulturne i istorijske baštine i Turizam i ekologija) - 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Uže stručne pedagoške discipline i užu oblast obrazovnja Primijenjena pedagogija (predmeti: Predškolska pedagogija, Školska i porodična pedagogija) - 1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke i užu oblast obrazovnja Metodika nastave fizičke kulture (predmeti: Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Fizičko vaspitanje sa metodikom) - 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika i užu oblast obrazovnja Računarska tehnika i informatika (predmeti: Programiranje u saobraćaju i Programski jezici i programiranje) - 1 izvršilac
Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo i užu oblast obrazovanja Proizvodno inženjerstvo (predmeti: Mehanika za industrijsko inženjerstvo, Mehanika fluida, Mehanika II, Rashladni uređaji i toplotne pumpe, Upravljanje kvalitetom, Projktovanje sistema kvaliteta, Mehanika I, Turbomašine, Mehanika III) - 1 izvršilac.

Vojvode Stepe Stepanovića , 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Marketing i užu oblast obrazovanja Marketing (predmeti: Marketing, Marketing usluga, Međunarodni marketing, Strategijski marketing, Strategije tržišnog komuniciranja) - 1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Menadžment i užu oblast obrazovanja Menadžment (predmeti: Menadžment, Strategijski menadžment, Poslovna organizacija, Preduzetništvo i Projektni menadžment) - 1 izvršilac

3.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija i užu oblast obrazovanja Teorijska ekonomija (predmeti: Makroekonomija i Međunarodna ekonomija) - 1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Defektologija i užu oblast obrazovanja Logopedija i surdoaudiologija (predmeti: Opšta logopedija, Opšta surdologija, Artikulacijsko fonološki poremećaji, Klinička surdologija, Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija, Poremećaji tečnosti govora, Afaziologija, Rehabilitacija slušanja i govora, Poremećaji čitanja i pisanja, Augmentativna i alternativna komunikacija, Poremećaji glasa,Metodika rada sa djecom oštećenog sluha, Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga) - 1 izvršilac;

Studentska br.1, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo i užu oblast obrazovanja Krivično i krivično procesno pravo (predmeti: Krivično pravo I i Krivično pravo II ) - 1 izvršilac;

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare