Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Gimnazija Gradiška
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Gradiška
Rok prijave:
30.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Izbor i imenovanje direktora- JU Gimnazija Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU GIMNAZIJA
GRADIŠКA

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Odluke Školskog odbora JU Gimnazije, Gradiška o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora škole, broj 573/19. od 10.5.2019. godine, Školski odbor JU Gimnazije, Gradiška raspisuje:

JAVNI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JU GIMNAZIJE, GRADIŠКA

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

I Mandat:Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi konkursa
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
1. Opšti uslovi:
-da je lice starije od 18 godina,
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ,
-da je radno sposoban, da ima opštu zdravstvenu psihofizičku sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od n ajmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
-ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi ukojoj konkuriše.

III Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,-izvod iz matične knjige rođenih,-ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starijeuvjerenje od 3 mjeseca),
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostavrenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o neosuđivanosti kandidata pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran,
-potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi,-prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji period – mandat,
-druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno obrazovnog rada škole, ukoliko ih kandidat posjeduje.

Navedena dokumenta je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

IV Rok za učešće na konkursu:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.Školski odbor će Ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Prijave (potpisane od strane kandidata) sa osnovnim kontakt podacima i potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: JU GIMNAZIJA, ul. Petra Misimovića 3A, Gradiška , sa naznakom „Za konkurs za izbor direktora škole“.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare