Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Poljoprivredna škola Banja Luka
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
19.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Direktor škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18), i to:

Opšti uslovi:
da je lice starije od 18 godina,
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da ima opštu zdravstvenu ( psiho – fizičku ) sposobnost za rad,


Posebni uslovi:
ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;
nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;
ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.


Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,
Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 6 mjeseci ),
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;
Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole:JU Poljoprivredna škola Banjaluka – Školski odbor
Knjaza Miloša br. 9
78 000 Banjalukasa naznakom „prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“.

Dostavljena dokumentacija ( dokumenti) se dostavljaju u orginalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare