Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
J.U. dječje obdanište Pčelica Jablanica
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Jablanica
Rok prijave:
20.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 50. Pravila Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica, člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizacimjni i načinu rada Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica broj 199-1/18 od 01.06.2018. godine, Upravni odbor raspisujeJ A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica


Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište "Pčelica" Jablanica.


2. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored općih uslova predviđenih Zakonom može biti imenovana osoba koja ispunjava i posebne uslove za odgajatelja ili stručnog saradnika i to:

VSS / VŠS ( 180 ECTS, 240 ECTS po bolonjskom sistemu studiranja)
Nastavnički fakultet ili Pedagoška akademija - predškolski odgoj, fakulteti na kojima se stiču zvanja za stručne saradnike- pedagog, psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik
da ima najmanje 3 ( tri ) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja ili najmanje 5 ( pet ) godina u društvenim djelatnostima
položen stručni ispit


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ):

Biografija sa adresom i kontakt telefonom
Dokaz o stručnoj spremi,
Dokaz o radnom iskustvu,
Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Izvod iz matične knjige rođenih.


Direktor se bira na period od četiri ( 4 ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će obavljen intervju.

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran na mjesto direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupk u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana imenovanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:


Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“
Ul. Komune Vejle bb
88 420 J a b l a n i c a
sa naznakom (za konkursnu komisiju).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare