Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Opština Novi Grad
Kategorija:
Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
20.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: OPŠTINA NOVI GRAD

UL. PETRA KOČIĆA 6

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Radio Novi Grad" Novi Grad
II

Opšti uslovi:

1. da su državljani RS ili BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,

5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,

6. da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske,

7. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

III

Posebni uslovi:

1. da imaju visoku stručnu spremu društvenog smjera,

2. da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti informisanja,

3. da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje

IV

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 3, 4, 5. i 6. ovog konkursa

4. kopiju diplome i lične karte,

5. dokaz o radnom iskustvu,

6. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

V

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: "Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Radio Novi Grad" Novi Grad".

VI

Javni konkurs iz tačke I objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

VII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare