Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor škole

- dana
Poslodavac:
J.U.Osnovna škola "Blagaj"
Kategorija:
Menadžment i upravljanje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Blagaj
Rok prijave:
20.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama („Sl. list R BiH“, broj: 6/92,8/93, 13/94 i 6/97), čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 85. tač. 7., čl. 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole Blagaj, čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( „Sl. novine HNK“, broj:2/05 ), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta HNK broj: 05-02-40-1659/17 od 07.07.2017. godine, te Odluke Školskog odbora JU Osnovne škole Blagaj broj: 05-02-02-250-1/17 od 26.07.2017. godine, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole Blagaj


Za direktora Škole može biti imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih Zakonom, ispunjava i sljedeće uslove:

da ima VSS ili VŠS stručnu spremu
da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom
da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
da priloži razvojni plan škole sa posebnim osvrtom na strateški plan JU Osnovne škole Blagaj u periodu od 2017. do 2021. godine


Dodatni uslovi:

da nije krivično kažnjavan
da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora


Izbor i imenovanje direktora Škole vrši se na period od četiri (4) godine.

Uz prijavu za konkurs kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

biografiju (navesti adresu i kontakt telefon)
diplomu o završenom obrazovanju
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa Zakonom)
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)
razvojni plan Škole sa posebnim osvrtom na strateški plan JU OŠ „Blagaj“ od 2017. do 2021. godine
ovjerenu izjavu od nadležno organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor će u roku od 8 dana, od dana kada je donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

Izabrani kandidat za direktora Škole bit će obvezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti poslije imenovanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:J.U. Osnovna škola Blagaj
Branilaca Bosne b.b.
88 201 Blagaj
„za Školski odbor – prijava na konkurs“
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare