Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor/Direktorica

- dana
Poslodavac:
Javna ustanova Dom učenika Trebinje
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Trebinje
Rok prijave:
25.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje, broj: 04/1-012-2-2432/17, od 25. septembra 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/17), i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje, broj: 04/1-012-2-2429/17, od 25. septembra 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/17), Vlada Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove Dom učenika Trebinje

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje.

II - Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
7. da nisu pravosnažnom presudom osuđeni za krivično djelo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri mjeseca ili da
nisu osuđeni za krivična djela: nasilje u porodici, protiv polnog integriteta, primanje mita ili davanje mita, povreda ravnopravnosti građana i zloupotreba službenog položaja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III - Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,
2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

IV - Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.
Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 3. dužan je dostaviti predloženi kandidat prije imenovanja.
Dokazi (dokumenti) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.

V - Rok za podnošenje prijave
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske
broj 1, Banja Luka, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje direktora Doma učenika Trebinje.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim novinama “Nezavisne novine”.
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare