Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor/Direktorica javne ustanove

- dana
Poslodavac:
Javna ustanova Banja “Dvorovi” Dvorovi
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
24.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03)
i člana 39. stav 2. tačka 36. Statuta Grada Bijeljina (“Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj 9/17), Skupština grada Bijeljine, na 11. sjednici, održanoj 30. oktobra 2017. godine, raspisala je

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog mjesta

I - Direktor Javne ustanove Banja “Dvorovi” Dvorovi.

II - Opis poslova
Direktor rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

III - Mandat
Direktor iz tačke I imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

IV - Status
Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji direktor zaključuje sa Upravnim odborom utvrđuju se radno-pravni status, plata i druga primanja direktora po osnovu rada.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:V - Opšti uslovi za kandidate su:
- da su državljani BiH – Republike Srpske,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa,
- da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom,
- da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje dužnosti.

VI - Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate iz tačke I su:
- visoka stručna sprema (VII/1 stepen),
- potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekat,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- posjedovanje rukovodnih i oranizacionih sposobnosti,
- dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
- program rada.

VII - Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i drugim zakonima. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VIII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- biografi ju o kretanju u službi, uvjerenje da kandidat nije osuđivan, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, svojeručno potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineja 3. i 4. i tačke VII, diplomu, dokaz o radnom iskustvu u
struci i program rada.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IX - Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Skupština grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, sa naznakom: Komisija za izbor.

X - Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Oslobođenje”. Javni konkurs objaviće se i u “Službenom glasniku grada Bijeljina”, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare