Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani pedagog

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola „Jovan Dučić“
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Diplomirani pedagog sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma do povratka radnika sa porodiljskog bolovanjaOpšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
da je državljanin RS što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( “Službeni Glasnik RS”, br. 102/14 ) i izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. Glasnik RS broj:45/16) te Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni Glasnik RS”, br. 77/09, 25/14,76/2015)
Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS “, br. 01/16 ), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove te je potrebno dostaviti:
potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom
dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje
Potrebna dokumentacija:
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za prijem lica sa iskustvom
Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ukoliko raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnogza boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neosuđivanosti.
Testiranje i intervju sa kandidatima,koji ispunjavaju uslove konkursa,će se obaviti u 05.12.2016.god sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Škole o čemu se obavještavaju putem konkursa i neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Istog dana, 05.12.2016.god. u 10,45 časova komisija će kandidatima saopštiti koji kandidati ispunjavaju uslove konkursa, a koji ne ispunjavaju.Kriterijumi prijema i bodovanja prilikom utvrđivanja liste kandidata precizirani su u Pravilniku o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. Glasnik RS broj: 102/14) te će se prijem izvršiti u skladu sa predmetnim pravilnikom, Odlukom Ustavnog suda broj: U-83/14 od 24.02.2016.god. (Sl. Glasnik RS broj: 18/2016) i izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. Glasnik RS broj: 45/16)Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, Zalužani, Ul. Nenada Kostića br.7, sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”, ili lično Sekretaru škole (navesti za koje se mjesto konkuriše).Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare